Október 13. - ISTEN VELEM VAN

Isten az életemben {ML 290}   

„A seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk!” (47. zsoltár 7) {ML 290.1}   

Immánuel, Isten velünk – ez hitünk erős alapja. Élő reménység a hívő keresztény számára, a halhatatlanság ígéretével! Isten velünk van Jézus Krisztusban, és kísér bennünket a menny felé vezető utunk minden lépésénél. A Szent Lélek velünk van mint vigasztaló és vezető, hogy enyhítse bánatunkat és megoltalmazzon a kísértések közepette. „Óh, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége!” (Római levél 11,33) (31. levél, 1892) {ML 290.2}   

Isten megparancsolta Mózes által Izráelnek: „Készítsenek nekem szenthelyet, hogy közöttük lakozzam” – és az Úr e szenthelyen lakozott, népe körében. A pusztában, a vándorlás idején velük volt jelenlétének ez a jelképe. Ugyanígy állította fel sátorát Krisztus is a mi táborhelyünkön, hogy közöttünk lakozhasson, és megismertessen bennünket isteni jellemével és életével. (…) {ML 290.3}   

Amióta Jézus eljött, hogy velünk lakozzon, tudjuk, hogy Isten ismeri próbáinkat, és együtt érez velünk minden szomorúságunkban. Ádám minden fia és leánya megértheti, hogy Teremtőnk a bűnösök barátja. {ML 290.4}   

„Isten velünk” – ez a biztosítéka a bűnből való szabadulásunknak, és erőt ad, hogy engedelmeskedni tudunk a menny törvényének. (Jézus élete, 23–25. o.) {ML 290.5}   

Jézus Krisztus azokat az igazságokat mutatta be és tanította, amelyek megértésére nagy szükségünk van, hogy Isten mindig velünk lehessen. Teremtőnk minden földi otthon lakója, mindenről tud, ami e világon történik. Ismeri azokat a gondolatokat, melyek megszületnek elménkben, és amelyeket elfogadunk. Hall minden szót, amelyet az emberek kimondanak. Ott jár és munkálkodik értünk életünk minden vállalkozásában. Ismeri minden tervünket és minden cselekedetünket. (Review and Herald, 1899. május 30.) {ML 290.6}