Október 14. - ISTEN FIGYEL RÁM

Isten az életemben {ML 291}   

„Te, Isten, látsz engem.” (Mózes I. könyve 16,13) {ML 291.1}   

Semmi sem történik égen és földön a Teremtő tudta nélkül. Ő, akitől birodalmak sorsa függ, lankadatlan éberséggel őrködik, és „szabadulást ad a királyoknak” (144. zsoltár 10), „mert Istené a földnek pajzsai” (47. zsoltár 10). A szegény ember felett éppen olyan figyelmesen őrködik, mint a fejedelem felett. {ML 291.2}   

Állandóan munkálkodik teremtményei érdekében. Számtalanszor közbelép, hogy elhárítsa a halált, s biztonságban megőrizzen férfiakat, nőket és gyermekeket, amikor Sátán súlyos bajt és szerencsétlenséget akar okozni nekik. {ML 291.3}   

Isten csodálatosan megáldotta ezt a világot. Az embereket elárasztja kegyelmi ajándékaival, gondviselése őrködik felettük, és oltalmazza őket. A menny legdrágább kincseivel ajándékoz meg bennünket. (Australasian Union Conference Record, 1902. január 1.) {ML 291.4}   

Isten név szerint ismer téged. Ismeri életed minden mozzanatát, minden tettedet. (14. kézirat, 1894) {ML 291.5}   

Isten ismeri minden gondolatodat, minden szándékodat, tervedet, indítékodat. Amiképpen a művész vászonra festi az arc vonásait, úgy örökítik meg mindnyájunk jellemvonásait a menny könyveiben. Istennél tökéletes fényképfelvétel található minden ember jelleméről. (The Signs of the Times, 1901. július 31.) {ML 291.6}   

Isten azt akarja, hogy ismerd fel az Ő jelenlétét. Békessége, vigasztalása, kegyelme és öröme ragyogó, áldott napfénnyé változtatja a halál árnyékát. Az emberi szívet csak Isten őrizheti meg a bűntől. A szolgáló angyalok segítenek megnyitni lelki szemünket és szívünket, hogy szemléljük Isten törvényének csodálatos voltát, és a természet világában megnyilvánuló csodákat, s az örökkévaló igazságokat, amelyeket a Szentlélek kinyilvánított. (14. levél, 1900) {ML 291.7}