Október 17. - ISTEN A TERMÉSZETBEN

Isten az életemben {ML 294}   

„Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.” (19. zsoltár 2) {ML 294.1}   

Isten körülvett bennünket a természet gyönyörű képeivel, hogy felemeljék lelkünket és felkeltsék érdeklődésünket. Istennek az a szándéka, hogy a természet szépségeit összekapcsoljuk az Ő jellemével. Ha komolyan tanulmányozzuk a természet könyvét, gazdag forrásnak bizonyul számunkra ahhoz, hogy Isten végtelen szeretetéről és hatalmáról elmélkedhessünk. {ML 294.2}   

A mennyei Művész ráfestette az ég vásznára a lenyugvó nap dicsőségét, feldíszítette az egeket arannyal, ezüsttel és karmazsinnal, mintha feltárulnának az ég kapui, hogy szemlélhessük ragyogását, és képzeletünk megragadja dicsőségét. Sokan gondtalan közönnyel fordulnak el e mennyei képtől. Nem ismerik fel Isten végtelen szeretetét és hatalmát az egekben látható, mindent felülmúló szépségekben, de szinte önkívületi állapotba kerülnek, amikor a mennyei Művész képeinek utánzatát a tökéletlen festményeken szemlélhetik. {ML 294.3}   

A világ Megváltója a szabad természetet választotta arra, hogy tanítsa az embereket. A ligeteket és a tengerpartot választotta, a változatos tájakat, amelyek által Isten országának igazságait szemléltethette. {ML 294.4}   

Figyeld meg a természet szép és csodálatos jelenségeit! Gondolj arra, milyen csodálatosan alkalmazkodnak nemcsak az ember, hanem minden élőlény szükségleteihez, hogyan járulnak hozzá a boldogságunkhoz. A napfény és az eső, amely megvidámítja és felüdíti a földet, a dombok, tengerek és síkságok mind a Teremtő szeretetéről beszélnek nekünk. Isten fakaszt a bimbóból virágot, és érlel gyümölcsöt. Ő az, aki ellát bennünket, a teremtményeit mindazzal, amire szükségünk van. (Bible Training School, 1908. november) {ML 294.5}   

Szívünk gyorsabban ver, új és mélyebb szeretet tölti be, az áhítat és tisztelet érzete, amikor Istent szemléljük a természetben. (The Signs of the Times, 1874. június 4.) {ML 294.6}