Október 20. - ŐRIZŐNK ÉS GYÓGYÍTÓNK, JÉZUS KRISZTUS

Krisztus az életemben {ML 297}   

„Mindenben hasonlatosnak kellett lennie a testvéreihez, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtti dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.” (Zsidókhoz írt levél 2,17) {ML 297.1}   

Legidősebb Testvérünk az örökkévaló királyiszékben ül (Lukács evangéliuma 20,42–43; 110. zsoltár 1), és figyelmesen fordul minden ember felé, aki feltekint Őrá, mint Megváltóra. Tapasztalatból ismeri az emberiség gyengeségeit, szükségleteit, és hogy milyen ereje van a kísértéseknek. Ő őrködik feletted, Isten remegő gyermeke! Kísértések vesznek körül? Jézus Krisztus megszabadít. Erőtlen vagy? Jézus megerősít. Tudatlan vagy? Jézus megvilágosít. Meg vagy sebezve? Jézus meggyógyít. Az Úr, aki számon tartja a csillagokat, lehajol hozzánk, meggyógyítja a megtört szíveket, és bekötözi a sebeket. {ML 297.2}   

Bármi legyen aggodalmaid oka, kerülj bármilyen próbába, tárd az Úr elé ügyedet! Lelkedet megerősíti, hogy kitarthass. Az út megnyílik előtted, hogy kimenekülj a zűrzavarból és a nehézségekből. Minél gyámoltalanabbnak és gyengébbnek érzed magadat, annál erősebb leszel Krisztus erejében. Minél nehezebbek a terheid, annál áldottabb lesz a nyugalmad, ha átadod ezeket Teherhordozódnak. {ML 297.3}   

A körülmények elszakíthatják egymástól a barátokat, azonban semmilyen körülmény vagy távolság nem választhat el bennünket Megváltónktól. Akárhol lehetünk, Ő mellettünk áll, hogy segítsen, támogasson, megőrizzen és megvidámítson bennünket. Jézus Krisztus odaadóbban szereti megváltottait, mint az édesanya gyermekeit. Kiváltságunk, hogy megpihenjünk és megnyugodjunk Jézus szeretetében, és elmondhassuk: „Én Őbenne bízom, mert az életét adta értem.” {ML 297.4}   

Az emberi szeretet megváltozhat, de Krisztus szeretete soha nem változik. Amikor segítségért kiáltunk hozzá, kinyújtja értünk a kezét, hogy megszabadítson. (The Ministry of Healing, 71–72. o.) {ML 297.5}   

{ML 297.6}