Október 21. - JÉZUS IFJÚKORA

Krisztus az életemben {ML 298}   

„A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, betelve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta.” (Lukács evangéliuma 2,40) {ML 298.1}   

Csodálatos jelentőségű Jézus gyermekkorának e rövid feljegyzése. Atyja orcájának világosságában „növekedett bölcsességben és testének állapotában, s az Isten és emberek előtti kedvességben”. Érdeklődő és nagyon értelmes volt, s korát meghaladóan megfontolt és bölcs. Jelleme tiszta volt és kiegyensúlyozott. Testi-lelki erői fokozatosan fejlődtek, lépést tartva a gyermekkor törvényszerűségeivel. {ML 298.2}   

Jézus rendkívül szeretetreméltó gyermek volt. Mindig készségesen sietett mások szolgálatára. Türelmét semmi nem zavarhatta meg. Igazságérzete erős volt, sohasem áldozta fel semmiért a feddhetetlenséget. Elveihez szilárdan ragaszkodott. Önzetlen, udvarias és kedves volt. {ML 298.3}   

Édesanyja komolyan figyelte Jézus erőinek kibontakozását és jelleme tökéletesedését. Türelemmel és szeretettel igyekezett bátorítani és tanítani. (…) {ML 298.4}   

Jézus az édesanyjától és a próféták írásaiból tanult a mennyeiekről. Ugyanazon szavakat, amelyeket Ő maga szólt Mózesnek, Izráel számára, most édesanyjától hallotta. Amikor ifjúvá serdült, nem látogatta a rabbiiskolákat, nem volt szüksége az ottani nevelésre, mert Isten volt a tanítója. (…) {ML 298.5}   

Mivel hozzánk hasonlóan szerezte ismereteit, mély igeismerete megmutatja, milyen szorgalmasan tanulmányozta Isten Igéjét fiatalkorában. (…) Folyamatosan növekedett a kegyelemben és az igazság ismeretében. (Jézus élete, 68–70. o.) {ML 298.6}