Október 24. - A VÉGTELEN FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGE

Krisztus az életemben {ML 301}   

„Akikkel Isten meg akarta ismertetni, milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama reménysége.” (Kolossébelieknek írt levél 1,27) {ML 301.1}   

„Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama reménysége” – e titok ismerete a kulcs: megnyitja az ember számára a világegyetem kincseit, a végtelen fejlődés lehetőségeit. {ML 301.2}   

Ezt a fejlődést úgy érjük el, ha megismerjük Isten jellemét, amint kibontakozik előttünk a Biblia lapjain, s az írott Ige dicsősége és titka feltárul előttünk. Ha teljesen megérthetnénk Istent és Igéjét, akkor nem fedezhetnénk fel további igazságokat, nem juthatnánk nagyobb ismeretre, és nem fejlődhetnénk tovább. Hála Istennek, ez nem így van. Mivel Isten végtelen, és Őbenne van a bölcsesség minden kincse, ezért az egész örökkévalóságon át kutathatjuk, mégsem meríthetjük ki bölcsességének, jóságának és hatalmának gazdagságát. (Nevelés, 172. o.) {ML 301.3}   

Aki üdvösségre szeretne jutni, olyan komolysággal és tetterővel törekedjék az elnyerésére, mintha földi kincseket keresne, s így eléri célját. {ML 301.4}   

Mindazoknak, akik az üdvösség részeseivé váltak e világon, és akik remélik, hogy részesülnek Isten országának dicsőségében a mennyben, Krisztussal együtt kell gyűjteniük. Mindenkinek éreznie kell, hogy felelős önmagáért. Ha megőrizzük keresztény életmódunkat, Jézus, a dicsőségnek ama reménysége bennünk fog élni, s örömmel dicsérjük Őt, mert jelenléte felüdít bennünket. A Mester ügye szívügyünk, drága nekünk. Erőről erőre kell jutnunk, minden erőnket felhasználva Isten ügyének előre viteléért. (Bizonyságtételek, X. köt., 179. o.) {ML 301.5}   

Az igaz hívő élete a szívében lakozó Megváltót mutatja be környezetének. Legyünk bizonysága a krisztusi kegyelem hatalmának! (Bizonyságtételek, VIII. köt., 67. o.) {ML 301.6}