Október 30. - ISTEN KÜLDÖTTEI

Angyalok az életemben {ML 307}   

„Íme, én elküldök egy angyalt előtted, hogy megőrizzen téged az úton, és oly helyre vigyen téged, amelyet elkészítettem.” (Mózes II. könyve 23,20) {ML 307.1}   

Az egész menny azért dolgozik, hogy előkészítse a népet, amely megáll az Úr nagy napján. Menny és Föld kapcsolata nagyon szoros. {ML 307.2}   

A mennyei lények vágyakozva várják, hogy megismertessék Krisztust az emberekkel – várják, hogy a munkatársaink legyenek, és bemutassák Jézust, a világ Megváltóját, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. {ML 307.3}   

A bűnbánat első könnye örömre hangolja az angyalokat a mennyei udvarokban. Isten követei készen állnak mindazok szolgálatára, akik keresik Jézust. {ML 307.4}   

Nagyszerű és csodálatos, amit Isten készített az Őt szeretőknek. Az angyalok várakozással tekintenek Isten népének végső győzelme felé, amikor a „tízezerszer tízezer és ezerszer ezer” zengi áldott énekét és ünnepel (Jelenések könyve 5,11–14). Az angyalok részesei a megváltottak győzelmének, hiszen közbenjártak az ember helyreállítása érdekében. (45. levél, 1892) {ML 307.5}   

Jézus számításba vette Ádám minden fia és leánya megváltásának árát. Bőségesen gondoskodott rólunk, ezért – ha teljesítjük a feltételeket – egyikünknek sem kell elveszni, örök életet kaphatunk. Minden mennyei lény Isten küldötteként munkálkodik, hogy az embereket megnyerje Teremtőnk számára. (Youth’s Instructor, 1892. szeptember 1.) {ML 307.6}   

A dicsőség angyalai örömmel végzik szolgálatukat: szeretettel és gondoskodással veszik körül az elbukott és szentségtelen embereket. Igyekeznek hatni a szívünkre, világosságot hoznak sötét világunkba a mennyei udvarokból. (Jézus élete, 21. o.) {ML 307.7}