Október 31. - ISTEN SZOLGÁIT ANGYALOK ÓVJÁK

Angyalok az életemben {ML 308}   

„És láttam másik angyalt felszállni napkeletről, akinél az élő Isten pecsétje volt, s hangosan kiáltott a négy angyalnak, mondván: Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg el nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon.” (Jelenések könyve 7,2–3) {ML 308.1}   

Négy hatalmas angyal még mindig visszatartja a föld „négy szelét”: a rettenetes pusztítás még nem következhet be teljességében. A tengeri és szárazföldi szerencsétlenségek, halálesetek egyre gyarapodnak. A szörnyű viharok, áradások, földrengések és tűzvészek halálos küzdelemre késztetik a nemzeteket, azonban az angyalok nem engedik elszabadulni a négy szelet, így Sátán nem gyakorolhatja pusztító hatalmát, amíg elpecsételik Isten szolgáit a homlokukon. (Review and Herald, 1877. június 7.) {ML 308.2}   

Angyalok tartják vissza azokat szeleket, melyeket egy mérges, kitörni akaró ló jelképez, aki az egész földön végigvágtázva rombolást és halált hagy maga után. {ML 308.3}   

Hatalmas küzdelem előtt állunk, közeledünk a mindenható Isten nagy napjának viadala felé. Amit eddig visszatartottak, azt most szabadon engedik, s a kegyelem angyala kibontja szárnyait, hogy eltávozzon és átadja a világot Sátán uralmának. A föld fejedelmei és hatalmasságai keserű lázadást indítanak a menny Istene ellen, gyűlölettel telve azok iránt, akik a Teremtőt szolgálják. Nemsokára megvívják a jó és gonosz közötti utolsó küzdelmet, a Föld lesz a csatatér, az utolsó harc és a végső győzelem színtere. (Review and Herald, 1902. május 13.) {ML 308.4}   

Miközben a „négy szél” fújni kezdett, Jézus irgalmasan tekintett a maradékra, amely még nem volt elpecsételve. Felemelte kezét az Atya felé, és könyörgött az emberekért, hiszen a vérét ontotta értük. Ekkor arra kapott megbízatást a négy angyal, hogy tartsa vissza a négy szelet, amíg Isten szolgáit el nem pecsételik a homlokukon, az élő Isten pecsétjével. (Early Writings, 38. o.) {ML 308.5}