Január 29. - ISTENT IMÁDD, ÉS LÉGY BÉKESSÉGBEN!

Családi istentisztelet az életemben {ML 33}   

„Minden gyermeked az Úr tanítványa lesz, és nagy lesz gyermekeid békessége.” (Ésaiás könyve 54,13) {ML 33.1}   

Otthonunk egy kicsiny világ, ahol a te döntéseden is múlik, hogy gyermekeid Isten szolgálatát választják-e az örök életre, vagy a mammon szolgálatát az örök halálra. {ML 33.2}   

Akik szeretik Istent, az ősatyákhoz hasonlóan építsenek oltárt Istennek, bárhol ütik fel sátrukat. Az apa a család papjaként helyezze Isten oltárára a reggeli és esti áldozatot, felesége és gyermekei pedig vele együtt dicsérjék Istent. Ilyen otthonban szívesen időzik Jézus. {ML 33.3}   

Minden keresztény otthonból szent világosság áradjon szét. Szeretet nyilatkozzék meg minden cselekedetünkben és otthoni érintkezésünk során. Szeretetünket nyilvánítsuk ki figyelmes kedvességgel, szelíd, önzetlen udvariassággal. Vannak otthonok, ahol mindezt megvalósítják, ahol Istent imádják, és valódi szeretet uralkodik. Ezekből az otthonokból a reggeli és esti ima édes tömjénillathoz hasonlóan száll fel a mennybe, s Isten kegyelmi ajándékai és áldásai reggeli harmathoz hasonlóan szállnak le az imádkozókra. {ML 33.4}   

Irányítsuk tekintetünket a mennyei szenthely megnyílt ajtajára (Jelenések könyve 4,1), ahol Isten dicsőségének fénye ragyog Krisztus arcán (Korinthusi II. levél 4,6), aki „mindenképpen képes üdvözíteni azokat, akik általa járulnak Istenhez” (Zsidókhoz írt levél 7,25). (Review and Herald, 1902. december 23.) {ML 33.5}   

A lélek közelebb emelkedhet a mennyhez a dicséret szárnyain. A mennyei udvarokban énekkel és zenével imádják Istent, s amikor mi is kifejezzük hálánkat Teremtőnk iránt, közelebb jutunk a mennyei seregekhez. Aki hálával áldozik, az dicsőíti Istent igazán (50. zsoltár, 23). Tiszteletteljes örömmel közeledjünk Teremtőnkhöz, „hálaadással és ének szavával” (Ésaiás könyve 51,3). (Krisztushoz vezető lépések, 107–109. o.) {ML 33.6}