November 1. - KEGYELEM ÉS ERŐ ISTENTŐL

A győzelem útja {ML 309}   

„Öltözzétek fel Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben. Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, e világ sötétségeinek uralkodói ellen, a gonoszság lelkei ellen, akik a magasságban vannak.” (Efézusi levél 6,11–12) {ML 309.1}   

Amikor harcba indulunk, nem dobhatjuk el a fegyvereinket, hiszen ekkor van szükség arra, hogy felvértezzük magunkat Isten minden fegyverzetével. (Bizonyságtételek, VII. köt., 190. o.) {ML 309.2}   

Sátán igyekszik állandóan elhomályosítani ezt a tényt, de a keresztények ne felejtsék el, hogy „nem test és vér ellen van tusakodásunk”. Az ihletett figyelmeztetés nekünk is szól: „Legyetek józanok és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresvén, akit elnyeljen (felfaljon).” (Péter apostol I. levele 5,8) {ML 309.3}   

Nagy ellenségünk Ádám idejétől máig arra törekszik, hogy megsemmisítsen bennünket. Most készül a hívők elleni utolsó hadjáratára. Mindazok, akik igyekeznek követni Jézust, összeütközésbe kerülnek a könyörtelen ellenséggel. Ha követjük az isteni példát, célpontjai leszünk a sátáni támadásoknak. (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 510. o.) {ML 309.4}   

Viseljük Isten teljes fegyverzetét minden pillanatban, és legyünk készen a sötétség hatalmai elleni küzdelemre! Ha kísértések és próbák érnek bennünket, forduljunk Istenhez, és küzdjünk imában Teremtőnkkel. Ő nem küld el bennünket, kegyelmet és erőt ad a győzelemre, hogy az ellenség hatalma megtörjön. Bárcsak mindnyájan valódi fényükben szemlélhetnénk az eseményeket, és mint Krisztus katonái elviselnénk a nehézségeket, akkor Isten hatalmának erejében haladnánk előre. (Early Writings, 46. o.) {ML 309.5}