November 3. - ISTEN MINDENKINEK FELAJÁNLJA SEGÍTSÉGÉT

A győzelem útja {ML 311}   

„…felöltözvén az igazság mellvasába…” (Efézusi levél 6,14) {ML 311.1}   

Jézus Krisztus igazságának fegyverzetébe öltözve vesz részt az utolsó gyülekezet az utolsó küzdelemben. „Szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor (hadsereg)” (Énekek éneke 6,1) – el kell mennie az egész világra „győzve, hogy győzzön” (Jelenések könyve 6,2). (Próféták és királyok, 725. o.) {ML 311.2}   

Csak a Megváltónk által készített palástban állhatunk meg Isten jelenlétében. Ez az az öltözet, amelyet Jézus Krisztus ad minden bűnbánó bűnösnek, így szólván: „Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem… fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rútsága.” (Jelenések könyve 3,18) {ML 311.3}   

„Minden igazságunk olyan, mint a szennyes rongyok” (Ésaiás próféta könyve 64,5), hiszen mindazt, amit cselekedtünk, megfertőzték a bűneink. Azonban Isten Fia eljött, hogy elvegye bűneinket, és Őbenne nincsen bűn. A bűn a törvény megszegése. Jézus Krisztus engedelmes volt, eleget tett a törvény minden kívánalmának. Földünkön élve így szólt a tanítványaihoz: „Én megtartottam az én Atyám parancsolatait.” (János evangéliuma 15,10) Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden ember számára, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. Ha alárendeljük magunkat Megváltónknak, akkor az Ő életét éljük: ezt jelenti, hogy felöltözünk Krisztus igazságának ruhájába. Amikor az Úr ránk tekint, nem fügefalevél ruhánkat látja, nem bűneink mezítelenségét és utálatosságát, hanem saját igazságának öltözetét, amely az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmesség. (The Signs of the Times, 1905. november 22.) {ML 311.4}   

Isten mindenkinek felajánlotta segítségét, megerősíti lelkünket és minden idegszálunkat a próbák idejére, amelyek mindnyájunkra várnak. Parancsot kaptam az üzenet közvetítésére: „Öltözzetek fel Krisztus igazságának teljes fegyverzetébe!” Ha megtettetek mindent, amit tehettetek, akkor bizonyos a győzelem. … (32. levél, 1906) {ML 311.5}