November 4. - AZ EGYEDÜLI ORVOSSÁG

A győzelem útja {ML 312}   

„...felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével...” (Efézusi levél 6,15) {ML 312.1}   

Jézus Krisztus nemsokára visszatér. Higgyünk benne, imádkozzunk érte és beszéljünk róla! Tegyük ezt életünk részévé. Kételkedéssel és ellenkezéssel találkozhatunk, ez azonban semmivé lesz az Istenbe vetett bizalom előtt. Legyünk határozottak és következetesek! Ha bonyodalmak vagy akadályok tornyosulnak elénk, emeljük fel lelkünket Istenhez hálaénekben. Öltsük fel a keresztény fegyverzetet, és „a békesség evangéliumának készségével” induljunk el: legyünk készek hirdetni a békesség örömüzenetét – ez legyen a saru a lábunkon. (Bizonyságtételek, VII. köt., 237. o.) {ML 312.2}   

A bűn járványként pusztít, s a gondolkodó, istenfélő emberek megdöbbenve állnak előtte. Az eluralkodó romlottságot emberi toll nem képes leírni. Minden nap új politikai viszály, megvesztegetés és csalás híreit hozza. Naponta hallunk a szívszorító erőszakosságokról, törvénytelenségekről, az emberi szenvedések iránti közömbösségről, és az élet durva, démoni megsemmisítéséről. Minden nap bizonyságot tesz az egyre terjedő őrültségről, gyilkosságokról és öngyilkosságokról. Ki kételkedhet benne, hogy a sátáni eszközök növekvő mértékben rombolnak, hogy megzavarják és megrontsák gondolkodásunkat, megfertőzzék és elpusztítsák testünket-lelkünket? {ML 312.3}   

Az emberek mindenütt sóvárognak valami után, aminek nincsenek a birtokában. Erő után vágyakoznak, amely által legyőzhetik a bűnt, amely megszabadítja őket a gonosz kötelékeiből, s egészséget, életet és békességet ad nekik. Sokan, akik valamikor ismerték Isten Igéjének erejét, megfeledkeztek Teremtőjükről, s most vágyakoznak a jelenléte után. {ML 312.4}   

A világnak most is arra van szüksége, amire 1900 évvel ezelőtt volt: Jézus Krisztus kijelentésére. {ML 312.5}   

A földi bűnökre és nyomorúságokra egyedüli orvosság az evangélium. (The Ministry of Healing, 141–143. o.) {ML 312.6}