November 8. - KRISZTUS A MI MENEDÉKÜNK

Hogyan győzhetünk? {ML 316}   

„Ragadja meg az én erősségemet, hogy békét köthessen velem, és békét fog kötni velem.” (Ésaiás próféta könyve 27,5) {ML 316.1}   

Az ellenség nem tudja legyőzni Jézus Krisztus alázatos tanítványát, aki imádkozó lelkülettel jár az Úr előtt. Krisztus közbelép, Ő menedék és oltalom Sátán támadása ellen. Az ígéret így szól: „Ha az ellenség vízáradatként tör ránk, az Úr Lelke zászlót emel fel ellene.” {ML 316.2}   

Sátán megkísérthette a túlságosan elbizakodott Pétert, amiképpen Jóbot is, ezután azonban vissza kellett vonulnia. Ha engedélyt nyert volna, hogy teljesen keresztülvigye tervét, akkor Péternek nem lett volna reménye, hite hajótörést szenved. Azonban az ellenség nem lépheti át kijelölt hatókörét. Az egész sátáni haderőnek sincs olyan hatalma, hogy legyőzze azt, aki gyermeki bizalommal hisz az Istentől származó bölcsességben. (Youth’s Instructor, 1898. december 15.) {ML 316.3}   

Jézus Krisztus a mi erősségünk, és Sátánnak nincs hatalma azok felett, akik alázattal járnak Istennel. Miénk az ígéret: „Ragadja meg erősségemet, hogy békét köthessen velem, és békét fog kötni velem.” Krisztusban minden megkísértett hívő ember tökéletes segítséget talál. Mindenütt veszedelem vesz körül bennünket, azonban az egész menny vigyáz arra, hogy senki se kerüljön nagyobb kísértésbe, mint amelyet képes elviselni. Vannak erős, határozott emberek, akik ha Isten Lelkének befolyása alatt állnak, akkor ezek a jellemvonásaik áldásul szolgálnak, de ha más befolyás alá kerülnek, akkor e tulajdonságaik átoknak bizonyulnak. Ha önzetlenül átadjuk magunkat a munkának, és a legkisebb mértékben sem térünk el alapelveinktől, akkor Isten átölel bennünket örökkévaló karjával, és hatalmas Segítőnk lesz. Ha Jézusra tekintünk, mint az Egyetlenre, akiben bízhatunk, Ő soha nem hagy el bennünket. (Youth’s Instructor, 1898. december 22.) {ML 316.4}