November 10. - AZ AKARAT A DÖNTÉS HATALMA

Hogyan győzhetünk? {ML 318}   

„Ne alkalmazkodjatok a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Római levél 12,2) {ML 318.1}   

Semmi sem tarthat téged távol Istentől, csak lázadó akaratod. (Youth’s Instructor, 1893. március 9.) {ML 318.2}   

Az ember természetében az akarat a kormányzó hatalom. Ha az akaratunkat helyesen irányítjuk, egész lényünk az uralma alá kerül. Az akarat nem az ízlés vagy a hajlam, hanem a választás vagy döntés hatalma, amely az Isten iránti engedelmességet vagy engedetlenséget munkálja az emberekben. {ML 318.3}   

Mindaddig állandó veszélyben vagy, amíg fel nem ismered az akarat igazi erejét. Hihetsz és megígérhetsz mindent, azonban ígéreteid és hited semmit sem számítanak addig, amíg akaratodat a helyes oldalra nem állítod. Ha akaraterőddel harcolod meg a hit nemes harcát, akkor kétség nélkül győzni fogsz. {ML 318.4}   

A te részed az, hogy akaratodat Krisztus oldalára állítsd. Ha alárendeled az Ő akaratának, akkor azonnal birtokába vesz, s munkálja benned az akarást és a véghezvitelt az Ő jó kedvéből (Filippi levél 2,13). Természetedet alárendeli a Szentlélek irányításának. Még gondolataidat is alárendeli az övének. Ha nem tudod uralni érzelmeidet és indulataidat úgy, mint szeretnéd, uralhatod az akaratodat, és akkor teljes változás megy végbe az életedben. Ha átadod az akaratodat Jézus Krisztusnak, akkor életed el van rejtve Krisztussal Istenben. Szövetségre lépsz azzal az erővel, amely felülmúl minden fejedelemséget és hatalmasságot. Erőt nyersz Istentől, aki szilárdan megtart téged az Ő erejében, úgy, hogy képes leszel új életet élni: a hit életét. {ML 318.5}   

Sohasem érsz el sikert önmagad felmagasztalása által, csak ha akaratodat Krisztus oldalára állítod, és együttműködsz Isten Lelkével. Ne gondold, hogy nem tudod megtenni ezt, hanem mondd ki: „Tudom és akarom!” Isten megígérte Szentlelkét, hogy segíteni fog minden határozott erőfeszítésedben. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 147–148. o.) {ML 318.6}