Január 30. - TIMÓTHEUS ÉLETE – AZ OTTHONI VALLÁSOS NEVELÉS GYÜMÖLCSE

Családi istentisztelet az életemben {ML 34}   

„Maradj meg azokban, amiket tanultál és amiket reád bíztak, tudván, kitől tanultad, mivel gyermekségedtől fogva ismered a szent Írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Jézus Krisztusban való hit által.” (Timótheushoz írt II. levél 3,14–15) {ML 34.1}   

Akik Krisztus nevét vallják, naponta keressék Istent a családi oltárnál – ne hanyagolják el ezt, hanem tegyék teljes komolysággal, mintha a gyülekezetben tisztelnék mennyei Atyánkat. (Review and Herald, 1889. október 22.) {ML 34.2}   

Értékes leckéket tanulhatunk Timótheus életéből. Már gyermekkorában megismerte az Írásokat. Otthonát vallásos légkör hatotta át, ez befolyásolta jellemfejlődését, családi élete szelíd, tiszta és józan volt. Hamis eszmék nem rontották meg. Tanítói együttműködtek Istennel Timótheus nevelésében, hogy képes legyen elvégezni a feladatokat, hordozni a terheket, amelyek már fiatal korában vártak rá. {ML 34.3}   

A Biblia jó befolyást gyakorol a jellemünkre, ha tanításait meg is valósítjuk az életünkben. Timótheus megtanulta és gyakorolta ezeket a leckéket. Nem voltak különleges, csodálatra méltó talentumai, munkája mégis értékes volt, mert Istentől kapott képességeit mint odaszentelt lelki ajándékokat használta fel mennyei Atyánk szolgálatában. A Szentírás kiváló ismeretének és szelíd életének köszönhetően komoly hatással volt a körülötte élőkre. Isten formálta Timótheus gondolkodását, s ő így a benne lakozó Szentlélek temploma lehetett (Korinthusi I. levél 6,19). {ML 34.4}   

A fiatalok olvassák figyelmesen a Szentírás tanításait, gondolkodjanak az Ige szavain, és kövessék azokat – ezáltal olyan tulajdonságok jellemzik majd őket, amelyeket a legtöbbre becsülnek a mennyei udvarokban. Így el fognak rejtőzni Istenben, és életük Teremtőjüket dicsőíti (50. zsoltár, 15). (Youth’s Instructor, 1898. május 5.) {ML 34.5}