November 17. - KRISZTUS KÖVETŐINEK GYŐZELME

Hogyan győzhetünk? {ML 325}   

„Mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk.” (János apostol I. levele 5,4) {ML 325.1}   

Az apostolok biztos alapra, a „Korszakok Sziklájára” építettek. Erre az alapra azokat a köveket hordták, amelyeket a világ bányáiból hoztak elő, kemény munkával. Az építők nem dolgozhattak akadálytalanul, munkájukat rendkívül megnehezítették Jézus Krisztus ellenségei. Küzdeniük kellett a vakbuzgósággal, előítélettel szemben, és azok gyűlölete ellen, akik hamis alapra építettek. (…) {ML 325.2}   

Királyok, kormányzók, papok és fejedelmek igyekeztek megsemmisíteni Isten templomát. Azonban a hűséges férfiaknak köszönhetően – börtön, kínzás és halál ellenére is – előrehaladt a munka, az építmény szépen és arányosan növekedett. (…) {ML 325.3}   

Krisztus egyházának megalapítását századokon át tartó heves üldözés követte, azonban sohasem hiányoztak azok a férfiak, akik Isten templomának építését az életüknél is drágábbnak tekintették. (…) {ML 325.4}   

Az igazság ellensége minden erejével igyekezett megakadályozni az Úr építőire bízott munkát. Azonban Isten nem maradt tanúk nélkül. Olyan embereket hívott el, akik képesek voltak megvédelmezni „a hitet, amely egyszer a szenteknek adatott” (Júdás apostol levele 1,3). A történelem feljegyzi e férfiak bátorságát és hősiességét. Az apostolokhoz hasonlóan sokan elestek őrhelyükön, a templom mégis folyamatosan épült. A valdensek, John Wyclif, Husz és Jeromos, Luther Márton, Zwingli, Kranmer, Latimer, Knox, a hugenották, Wesley János és Károly, s más férfiak egész serege olyan anyagot hordott az alapra, amely az örökkévalóságban is megmarad. (…) Visszatekinthetünk az elmúlt századokra, és megláthatjuk az élő köveket, amelyekből fénysugarak ragyogtak elő a tévelygés és babona sötétjén keresztül. Ezek a drága ékszerek növekvő fénnyel ragyognak majd az örökkévalóságon át, és bizonyságot tesznek Isten igazságának hatalmáról. (Az apostolok története, 596–598. o.) {ML 325.5}