November 23. - MEGVÁLTÓNK MEGVET MINDEN CSALÁST

Hogyan győzhetünk? {ML 331}   

„Izráel maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot és nem találtatik szájában álnokság nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, s nem lesz, aki felrettentse őket.” (Sofóniás próféta könyve 3,13) {ML 331.1}   

Az igazságszeretet és feddhetetlenség Isten tulajdonságai. Ezek a jellemvonások legyőzhetetlen hatalmat adnak a hívő embernek. (139. kézirat, 1898) {ML 331.2}   

Soha ne magyarázzuk félre az igazságot! Soha ne mondjunk valótlanságot szavakkal vagy példánkkal, legyünk egyenesek és tántoríthatatlanok! Ne engedjük meg magunknak, hogy a legcsekélyebb mértékben is elhajoljunk az igazságtól. (126. kézirat, 1897) {ML 331.3}   

Megváltónk mélyen megvet minden csalást, félrevezetést. Ananiás és Safira büntetése megmutatja ezt. (Review and Herald, 1903. április 13.) {ML 331.4}   

A hazug ajkak utálatosak az Úr előtt. A szent városba „nem megy be… semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik” (Jelenések könyve 21,27). Az igazmondást ne vegyük könnyedén vagy bizonytalankodva, hanem legyen életünk része. Az igazsággal való gondatlan, könnyelmű játék, az igazság színlelése: a hit hajótörése. (…) Aki valótlanságot mond, olcsó piacon adja el a lelkét. Hazugságai szolgálatot jelenthetnek sürgősnek tűnő szükséghelyzetben, vagy segíthetik üzlete előmenetelét, azonban végül odajut, hogy senkiben nem tud megbízni. Mivel ő maga hamis, így nem bízik mások szavában sem. (Az apostolok története, 76. o.) {ML 331.5}   

Senki sem kérkedhet igazságszeretetével, mert ha nem győzött, nem tudja, mi az igazságszeretet. Senki sem ismerheti meg az igazságszeretet és a becsületesség erejét addig, amíg át nem ment a kísértések tűzpróbáján, hogy kétes úton szerezzen anyagi javakat. {ML 331.6}   

Akinek szíve telve van az Istentől eredő szeretettel, nem engedi, hogy életében helyet találjon az önfelmagasztalás és a becstelenség. Aki újonnan született a Szentlélek által, kinyilvánítja Krisztust a mindennapi életében. Minden eljárásában becsületes. Nem végez ravasz, alattomos aknamunkát. Az életében megjelenő jó gyümölcsök bizonyságot tesznek szíve állapotáról. (Review and Herald, 1905. május 4.) {ML 331.7}