November 27. - KRISZTUSI SZAVAKRA ÉS TETTEKRE VAN SZÜKSÉGÜNK

Hogyan győzhetünk? {ML 335}   

„Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbeknek tartván magatoknál.” (Filippi levél 2,3) {ML 335.1}   

Ha versengés és mások bírálása nélkül végzed a munkádat, akkor szabadság, világosság és erő kíséri, amely befolyást ad annak az intézménynek és vállalkozásnak, amellyel kapcsolatban állsz. {ML 335.2}   

Gondolj arra, hogy sohasem vagy a jó helyen, amikor megengeded magadnak, hogy ingerült legyél, és mindenkit helyre akarsz igazítani. Ha engedsz a kísértésnek, hogy másokat bírálj, nyilvánvalóvá tedd hibáikat és lerombold azt, amit tesznek, akkor biztos lehetsz abban, hogy te is hibázol, s így nem megfelelően végzed el a feladatodat. {ML 335.3}   

Mindenkinek, aki felelős tisztséget visel vagy tagja a gyülekezetnek, Isten Igéjének tanításaival összhangban kell dolgoznia. Fáradhatatlan éberséggel, buzgó imával, krisztusi szavakkal és tettekkel mutathatjuk be a világnak, hogy Isten kívánsága szerint milyennek kell lennie az Ő gyülekezetének. {ML 335.4}   

Jézus Krisztus megalázta magát, hogy az emberiség élére álljon, szembeszálljon a kísértésekkel, elviselje a próbákat, amelyeket az embereknek is el kellett viselniük. {ML 335.5}   

Ő lett a mi Bíránk. Mennyei Atyánk nem bíró, és az angyalok sem. Jézus Krisztus fog megítélni bennünket, aki emberi természetet vett magára, és tökéletes életet élt ezen a világon. Egyedül Ő lehet a bíránk. Senki nem kapott közülünk megbízást arra, hogy ítélkezzen mások felett. Amit tehetünk és tennünk kell, az, hogy fegyelmezzük saját magunkat. {ML 335.6}   

Krisztus jellemére van szükségünk. Bárcsak az Úr segítene minket, hogy meghaljunk a bűnnek és újjászülessünk, hogy Krisztus élhessen bennünk mint élő, tevékeny alapelv – olyan erő, amely szentségben őriz meg bennünket. (Special Testimonies, Series B, No. 4, 19–23. o.) {ML 335.7}