November 30. - ISTEN ÍGÉRETEI: VIGASZ, REMÉNY ÉS ÖRÖM

A győzelem ígéretei {ML 338}   

„Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét, mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.” (30. zsoltár 5–6) {ML 338.1}   

Ha törölnénk az ígéreteket Isten Igéjéből, az olyan volna, mintha eltűnne a Nap az égről. Akkor semmi sem örvendeztetne meg bennünket. Isten azért helyezte ígéreteit az Ő Igéjébe, hogy hitre vezéreljen bennünket. Ezekben az ígéretekben fellebbenti az örökkévalóság függönyét, hogy valamelyest fogalmat alkothassunk az „igen-igen nagy és örök dicsőségről”, amely a győzőkre vár. Nyugodjunk meg Istenben, dicsérjük Őt, hogy ilyen dicső kijelentést ad céljairól. {ML 338.2}   

Isten egész utunk mentén elhintette az ígéretek virágait, hogy felderítsenek bennünket zarándoklásunk során. Azonban sokan nem akarják összegyűjteni ezeket a virágokat, hanem inkább a tövist és bogáncsot választják. Minden lépésüknél sírnak és szomorkodnak, pedig örülhetnének az Úrban, hogy kellemessé tette a menny felé vezető utat. {ML 338.3}   

Isten ígéreteiben vigaszt, reményt és örömet találunk, mivel a Mindenható szavait szólják hozzánk. Hogy igazán értékelni tudjuk Isten ígéreteit, gondosan kell tanulmányoznunk és részletesen meg kell vizsgálnunk őket. Mennyi öröm volna az életünkben, és milyen jó irányba fejlődhetne a jellemünk, ha szívünkbe fogadnánk Teremtőnk ígéreteit. A fölfelé vezető úton haladva beszéljünk azokról az áldásokról, amelyek ránk áradnak. Amikor a mennyei hajlékokra gondolunk, melyeket Krisztus készített az Őt szeretőknek, elfeledjük csekély bosszúságainkat, amelyekkel napról napra találkozunk. Úgy érezzük, hogy a menny levegőjét lélegezzük be, lecsendesülünk és megvigasztalódunk. Istent úgy tisztelhetjük, ha jobban beleszőjük Őt és a mennyet mindennapi életünkbe. (Youth’s Instructor, 1902. január 23.) {ML 338.4}   

Isten csalhatatlan ígéretei tökéletes békességben őrzik meg a szívünket. (27. levél, 1886) {ML 338.5}