December 1. - JÉZUS KRISZTUS KÖNYVE

Előkészület az örök életre {ML 339}   

„Testvéreim, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha, mert ekképpen gazdagon adatik majd nektek a Jézus Krisztus örök országába való bemenetel.” (Péter apostol II. levele 1,10–11) {ML 339.1}   

Itt egy életbiztosítási kötvényt ajánlanak fel számunkra, amely örök életet biztosít nekünk Isten országában. Kérlek, tanulmányozd Péter apostol szavait! Minden mondata telve van értelemmel és bölcsességgel. Ha Életadónkba kapaszkodunk, aki a saját életét adta értünk, akkor örök életet nyerünk. {ML 339.2}   

Amikor a megváltottak megszabadulnak a földről, akkor előtted is megnyílnak Isten városának kapui. Arany hárfát adnak kezedbe, és énekben mondhatsz hálát, dicsőítheted Istent és a Bárányt, akinek nagy áldozata által részesévé lettél az Ő isteni természetének, és halhatatlan örökséget nyertél Isten országában. (99/a kézirat, 1908) {ML 339.3}   

Mindnyájan magunk döntjük el örök sorsunkat, és teljesen tőlünk függ, hogy elnyerjük-e az örök életet. Akarunk-e élni az Isten Igéjében, Jézus Krisztus csodálatos könyvében elénk tárt tanítások szerint? A legnagyszerűbb és mégis legegyszerűbben megszerkesztett és könnyen érthető könyv, amelyet valaha is készítettek, hogy neveljen bennünket a helyes magaviseletre beszédben, tetteinkben és szeretetben. Az egyetlen könyv, amely előkészít arra az életre, amely csak Isten életéhez mérhető. Akik ezt a könyvet naponta tanulmányozzák, méltók arra, hogy elnyerjék az oklevelet, amely képesíti őket gyermekeik felnevelésére és tanítására, hogy beléphessenek ama magasabb iskolába, s mint diadalmas győzőket, megkoronázzák őket. {ML 339.4}   

Egyedül Jézus Krisztus az, aki megítélheti alkalmasságunkat az örök élet elnyerésére. A szent város kapui megnyílnak azok előtt, akik Megváltónk alázatos, szelíd és szerény követői voltak, megtanulták Tőle leckéjüket, és elnyerték életbiztosítási kötvényüket, miután jellemük átformálódott: Jézuséhoz vált hasonlóvá. (3. kézirat, 1906) {ML 339.5}