Február 1. - SZENTLÉLEKKEL TELJES ÉLET

A Szentlélek ajándékai {ML 36}   

„Én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad.” (János evangéliuma 14,16–17) {ML 36.1}   

Isten Lelkének befolyása nagymértékben tapasztalható volt a választott nép, Izrael életében, de nem teljességében. Korszakokon át szálltak fel az imák Isten ígéretének beteljesedéséért, hogy küldje el Szentlelkét földi gyermekeihez, és a komoly könyörgések közül egyetlenegy sem ment feledésbe. {ML 36.2}   

Jézus Krisztus a mennybemenetele után értékes ajándékot adott azoknak, aki hittek és hinni fognak Őbenne. Ez az ajándék méltó Megváltónkhoz, a királyok királyához, s tanúsítja, hogy visszatérve a mennybe Jézus elfoglalta helyét Atyja trónján mint közbenjárónk: az Ő képviselőjét, a harmadik isteni személyt adta az embereknek. Ezt az ajándékot nem lehet felülmúlni. Jézus Krisztus minden adományát egy ajándékban egyesítve kívánta nekünk adni, ezért Isten Lelkét, a megtérítő, megvilágosító, megszentelő erőt ajándékozta nekünk. Szentlelke teljességében és hatalommal érkezett, mintha korszakokon át visszatartották volna, és most kitöltötték a gyülekezetre. {ML 36.3}   

A hívők újra megtértek. A bűnösök a keresztényekkel együtt keresték a nagy értékű gyöngyöt (Máté evangéliuma 13,45–46). Testvérében minden keresztény a szeretet isteni képmását látta. A közös cél minden egyéni érdeket felülírt, minden egyéni elképzelést félretettek, minden szív összhangban vert. Minden hívőnek az volt a vágya, hogy a legtökéletesebben mutathassa be Krisztus jellemét, és építhesse az Ő országát. (Bible Echo, 1899. február 27.) {ML 36.4}   

***** {ML 36}   

Jézus Krisztus elküldte Földünkre a Szentlelket – a felbecsülhetetlen értékű kincset, a legértékesebb ajándékot, amit az ember kaphat. (Bible Echo, 1899. május 22.) {ML 36.5}