December 5. - ISTEN BETELJESÍTI ÍGÉRETEIT

Előkészület az örök életre {ML 343}   

„És szólnak ama napon: Íme Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!” (Ésaiás könyve 25,9) {ML 343.1}   

Amikor a hétről hétre bekövetkező rettenetes szerencsétlenségekről hallok, azt kérdezem: Mit jelent mindez? A legborzalmasabb katasztrófák követik egymást nagy gyorsasággal. Gyakran hallunk földrengésekről, forgószelekről, tűz és víz általi pusztításokról, amelyek nagy veszteségeket okoznak. Ezek a szerencsétlenségek látszólag szervezetlen és fékevesztett erők szeszélyes kitörései, azonban Isten szándékait láthatjuk bennük. Isten eszközei, amelyek által az embereket veszélyes helyzetük tudatára igyekszik ébreszteni. {ML 343.2}   

Isten ítéletei sújtják országunkat. Ünnepélyes figyelmeztetések ezek számunkra: „Legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek Fia.” (Máté evangéliuma 24,44) {ML 343.3}   

A föld történetének záró jelenetei közepette élünk. Nincs veszteni való időnk. Ne aludjunk el az őrhelyünkön! Biztassunk mindenkit mindenhol, hogy térjenek meg, mert így megmenekülhetnek. Ébresszük fel az embereket, késztessük őket azonnali előkészületre, mert elképzelni is alig tudjuk, mi előtt állunk. {ML 343.4}   

Az Úr nemsokára eljön. Legyünk készen, és várjuk eljövetelét! Milyen dicső lesz, amikor meglátjuk Őt, és köszönt bennünket mint megváltottait! Ha meglátjuk a Királyt dicsőségben, örökre áldottak leszünk. Szeretném hangosan kiáltani: Útban vagyunk hazafelé! Közeledünk ahhoz az időhöz, amikor Jézus Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy elvigye megváltottait örök otthonukba. {ML 343.5}   

A végső nagy munka során olyan nehézségekkel fogunk szembekerülni, amelyek megoldását nem tudjuk, de ne felejtsük el, hogy a menny munkálkodik értünk, mennyei kéz fogja a kormánykereket, és Isten beteljesíti ígéreteit. Összegyűjti követőit a földön, akik igazságban szolgálják Őt. (Bizonyságtételek, VIII. köt., 252–254. o.) {ML 343.6}