December 10 - ELNYERIK AZ IGAZSÁG FEHÉR RUHÁJÁT

Krisztus megvált engem örök életre {ML 348}   

„Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jel. 7, 14.) {ML 348.1}   

Dicső jutalmat nyernek majd a hűséges munkások, amikor összegyűlnek Isten és a Bárány trónja előtt… A trón előtt fognak állni, mint akiket elfogadott Isten az Ő szerelmes Fiában. Minden bűnüket eltörölte, minden törvényszegésüket eltávolította. Most szemlélhetik Isten trónjának elhomályosulatlan dicsőségét… Azon a napon a megváltottak fényleni fognak az Atya és a Fiú dicsőségében. Az angyalok hárfáikat kezükbe véve üdvözlik a Királyt és győzelmének jelvényeit: a megváltottakat, akik „megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében”. 9 T. 285, {ML 348.2}   

Mindnyájan egy boldog, egyesült családot alkotnak, akik felöltöztek a dicséret és hálaadás ruháiba, Krisztus igazságának ruháiba. Az egész természet állandóan kifejezi dicséretét és imádatát Isten iránt az Ő felülmúlhatatlan szépségében. A világot elárasztja a menny fényessége. A könnyek örömre változnak. A Hold fénye olyan lesz, mint a Nap fénye, és a Nap hétszerte erősebb lesz, mint most. A jelenet felett örömükben együtt énekelnek majd a hajnalcsillagok és Isten fiai ujjonganak boldogságukban, miközben Isten és Krisztus kijelentik: „Bűn nem lesz többé, és halál sem lesz többé”… {ML 348.3}   

A küzdelem véget ért. Minden viszály és nyomorúság megszűnt. Győzelmi ének tölti be az egész mennyet, mikor a megváltottak Isten trónja körül állnak. Mindnyájan örömteljes énekben egyesülnek: „Méltó, méltó a Bárány, aki megöletett, és újra él, a hatalmas Győző”. {ML 348.4}   

„Azután láttam, és íme, egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, nyelvből és népből, és a királyiszék és a Bárány előtt álltak fehér ruhákba öltözve, és kezeikben pálmaágak.” (Jel. 7, 9.) {ML 348.5}