December 12. - BOLDOGSÁG, SZERETET ÉS SZÉPSÉG

Az örök élet ígérete {ML 350}   

„Ott semmi elátkozott nem lesz többé, hanem Isten és a Bárány királyiszéke lesz benne, és szolgái szolgálnak neki, s látják az Ő orcáját, és a neve homlokukon lesz.” (Jelenések könyve 22,3–4) {ML 350.1}   

Az átok minden nyoma eltűnt. (…) A bűnnek egyetlen emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A megdicsőült Krisztust látva a próféta így szólt: „Ragyogó fénysugarak támadnak oldalából, és ott van az Ő hatalmának rejteke.” (Habakuk próféta könyve 3,4) A Megváltó dicsősége az Ő megsebzett oldala, amelyből ömlött a vér, ott van hatalmának rejteke. „Hatalmas arra, hogy megmentsen” a megváltás áldozata által, ezért arra is van hatalma, hogy végrehajtsa az ítéletet azokon, akik megvetették Isten kegyelmét. Megaláztatásának nyomait a legmagasabb érdemjelként viseli. A Golgotán kapott sebei az örökkévaló korszakokon át is hirdetik dicséretét és hatalmát. (…) {ML 350.2}   

Eljött az idő, amelyet a szent emberek vágyakozva vártak, amióta a lángoló pallos kizárta ősszüleinket Éden kertjéből. Elérkezett „Isten tulajdon népének” megváltási ideje. A földet az ember eredetileg mint királyságát kapta, azonban bűnbeesésével Sátán kezére játszotta, de végül Isten megváltási terve által visszakerült az ember tulajdonába. Mindaz, ami a bűn miatt elveszett, helyreállt. (…) A Föld teremtésekor elgondolt isteni terv beteljesedett: bolygónk a megváltottak örök lakhelyévé lett. „Az igazak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak.” (37. zsoltár 29) (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 674. o.) {ML 350.3}   

Krisztussal együtt gyönyörködünk majd az eljövendő világ minden dicsőségében, az örökkévalóság korszakain át. Isten országában nem fog zavarni vagy elszomorítani semmi. Ilyen életet ígér Isten a győzőknek: a boldogság, szeretet és szépség életét. Ott nem lesz bűn, sem emésztő gond. Semmi sem háborgatja majd a megváltottak békéjét. (The Signs of the Times, 1887. november 10.) {ML 350.4}