December 14. - A SZÜLŐK KIMONDHATATLAN ÖRÖME

A menny csodálatos valósága {ML 352}   

„Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedeteidnek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földjéről térnek vissza. Jövendődnek is jó reménysége lesz, azt mondja az Úr, mert fiaid visszatérnek az ő határaikra.” (Jeremiás próféta könyve 31,16–17) {ML 352.1}   

Jézus Krisztus eljön a felhőkkel, nagy dicsőségben. (…) Eljön, hogy feltámassza a halottakat, és az élő megváltottakat átváltoztassa dicsőségről dicsőségre. (…) A családi kapcsolatok helyreállnak. (Jézus élete, 632. o.) {ML 352.2}   

Csodálatos megváltás, amelyről oly régóta beszéltünk, amelyet oly régóta reméltünk, és amelyre sóvárogva várakoztunk! (…) {ML 352.3}   

Az élő igazak átváltoznak „nagy hirtelenséggel, egy szempillantás alatt” (Korinthusi I. levél 15,52). Isten szavára megdicsőülnek és halhatatlanságba öltöznek, s a feltámadt megváltottakkal együtt elragadtatnak, hogy találkozzanak az Úrral a levegőben. Az angyalok „összegyűjtik a választottakat a négy szél felől, az ég egyik végétől a másik végéig” (Máté evangéliuma 24,31). A kis gyermekeket angyalok helyezik édesanyjuk karjába. A halál által régen elszakított barátok újra együtt lesznek, és sohasem válnak el többé. Mindnyájan öröméneket zengve szállnak fel Isten városába. (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 645. o.) {ML 352.4}   

A szülők kimondhatatlan örömmel látják, amikor a koronát, a fehér ruhát és az arany hárfát átadják gyermekeiknek. A remény és félelem napjai véget értek. Jézus megváltotta gyermekeit. (The Signs of the Times, 1886. július 1.) {ML 352.5}   

Ott megláthatjuk a csodálatos Éden szépségét, és a kert közepén az élet fáját. Koronánkat, amelyet Megváltónk helyezett fejünkre, lába elé tesszük, és arany hárfánkat pengetve dicséretet és hálát zengünk annak, aki a királyi trónon ül. Ti is ott lehettek azok között, akik belépnek a gyöngykapukon Isten városába. Örökre ott élhettek nyugalomban, együtt a családtagjaitokkal. Segítsen az Úr benneteket, hogy küzdjetek az örök élet koronájáért! (Review and Herald, 1903. szeptember 3.) {ML 352.6}