December 17. - AZ ÉLET FÁJA

A menny csodálatos valósága {ML 355}   

„És a folyó mindkét partján állt az élet fája, amely tizenkétfajta gyümölcsöt terem, s levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak.” (Jelenések könyve 22,2) {ML 355.1}   

A királyi tróntól kiáradó folyó mindkét partján áll az élet fája. Gyümölcse fenséges, az arany és ezüst keverékéhez hasonló. (Early Writings, 17. o.) {ML 355.2}   

Édenben az élet fája gyümölcsének természetfeletti ereje volt. Fogyasztása az örök életet jelentette: gyümölcse a halál ellenszere volt, levelei az élet és a halhatatlanság fenntartását szolgálták. A bűn bejövetele után a mennyei Kertész átültette az élet fáját a mennyei Édenbe. (Bizonyságtételek, VIII. köt., 288. o.) {ML 355.3}   

A megváltottak, akik szerették Istent és megtartották parancsolatait, belépnek a kapukon a szent városba, és szabadon vehetnek gyümölcsöt az élet fájáról, amiképpen ősszüleink is ehettek róla bűnbeesésük előtt. A halhatatlan fa levelei a népek gyógyulását szolgálják. A megváltottak minden fájdalma eltűnik, többé soha nem gyötri őket betegség, szomorúság és a halál, mert az élet fájának levelei meggyógyítják őket. Jézus boldogan látja lelke szenvedésének gyümölcseit, a földi életben szomorúságnak, fáradságos munkának és szenvedéseknek kitett megváltottakat, akik most összegyűlnek az élet fája körül, hogy vegyenek halhatatlan gyümölcséből. Ősszüleink ehhez való jogukat eljátszották Isten parancsának semmibevételével. De a megváltottakat többé nem fenyegeti az a veszély, hogy újra elveszítik ezt a jogukat, és nem vehetnek az élet fájának gyümölcséből: mert aki ősszüleinket bűnre csábította, megsemmisül a második halálban. (Youth’s Instructor, 1852. október) {ML 355.4}   

Az élet fáján a legszebb gyümölcsök teremnek, amelyekből a megváltottak szabadon vehetnek. A legmagasztosabb nyelv sem tudja kifejezni a menny dicsőségét és a Megváltó szeretetének határtalan mélységét. (Early Writings, 289. o.) {ML 355.5}