December 18. - A MENNYEI VACSORA

A menny csodálatos valósága {ML 356}   

„Boldogok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.” (Jelenések könyve 19,9) {ML 356.1}   

Az Ó- és az Újszövetség egyaránt a házassági kapcsolattal ábrázolja jelképesen a Jézus Krisztus és népe közötti gyengéd és szent egységet. Jézus számára a menyegzői ünnepségek öröme előremutat annak a napnak a kimondhatatlan boldogságára, amikor Ő hazaviszi „menyasszonyát” az Atya házához, és a megváltottak a Megváltóval együtt leülnek a Bárány menyegzői vacsorájához. Így szól: „Amiképpen a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örvendez neked a te Istened.” „Nem neveznek többé téged elhagyottnak, hanem az én gyönyörűségemnek fognak hívni, mert az Úr gyönyörködik benned.” (Ésaiás könyve 62,4–5) „Örvend terajtad örömmel, hallgat az Ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.” (Sofóniás könyve 3,17) Amikor János apostol látomást kapott a mennyről, így írt: „Hallottam mintegy sokaságnak szavát, és mintegy sok vizek zúgását, s mintegy erős mennydörgés szavát, mondván: Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és örvendezzünk, s adjunk dicsőséget neki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az Ő felesége elkészítette magát. (…) Boldogok, akik a Bárány menyegzőjére hivatalosak.” (Jelenések könyve 19,6–9) {ML 356.2}   

Jézus mindenkiben olyan lelket látott, akinek át kell adnia az Ő országába hívó üzenetet. (Jézus élete, 151. o.) {ML 356.3}   

Miután Jézus elnyerte az országot, eljön dicsőségben mint királyok Királya és uraknak Ura, hogy megszabadítsa népét. Megváltottai „leülnek majd Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal” Isten országában az Ő asztalához, hogy részt vegyenek a Bárány menyegzőjén. (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 427. o.) {ML 356.4}