December 20. - A MEGVÁLTOTTAK ÖRÖME

Élet az új Földön {ML 358}   

„Házakat építenek, és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye gyümölcsét, mert mint a fáké, olyan hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.” (Ésaiás könyve 65,21–22) {ML 358.1}   

Messze terjedő síkságok és szép dombok váltakoznak, s mögöttük Isten magas hegyei emelkednek. Isten népe, amely oly sokáig volt zarándok és vándor, otthont talál a békés síkságokon, az élő folyamok mellett. {ML 358.2}   

„Népem biztonságban lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.” (Ésaiás könyve 32,18) (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 675. o.) {ML 358.3}   

A megváltottak az új Földön olyan foglalkozást és örömöket találnak, amelyek Ádámnak és Évának is boldogságot jelentettek kezdetben. Az édeni életet fogják élni a kertekben és a mezőkön. {ML 358.4}   

Ott minden tehetség kibontakozik, minden képesség növekszik. A legnagyszerűbb vállalkozásokat vihetjük végbe, a legmagasabb törekvéseket érhetjük el, és a legmagasztosabb vágyakat valósíthatjuk meg. A megváltottak új magasságokba jutnak fel, új csodák ejtik őket ámulatba, új igazságokat értenek meg, új tanulmányoznivalók ébresztik fel testi-lelki-szellemi erőiket. (Próféták és királyok, 730–731. o.) {ML 358.5}   

Bizonyos, hogy a mennyben mindig tevékenykedhetünk majd. A megváltottak nem álmodozó tétlenségben fognak élni. Ott nyugalom vár Isten népére, így a mennyei tevékenység nem lesz fárasztó és terhes. A megváltottak egész családja örömét találja abban, hogy szolgálhatja Alkotónkat, akinek tulajdonai lettünk a teremtés és a megváltás által. (11. levél, 1899) {ML 358.6}   

A fáradtak és megterheltek, akik megharcolták a hit nemes harcát, dicső nyugalmat találnak majd a mennyben, mert megkapják a fiatalság életerejét és a halhatatlanságot, s többé nem kell küzdeniük a bűn és Sátán ellen. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 99. o.) {ML 358.7}