December 22. - ISTEN BÖLCSESSÉGE

Mennyei örökségünk {ML 360}   

„A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adjon nektek bölcsesség és kijelentés lelkét az Ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit.” (Efézusi levél 1,17–18) {ML 360.1}   

A megváltás tudománya a legmagasabb rendű tudomány, amelyet az angyalok és az el nem bukott világok értelmes lényei is tanulmányoznak. Megismertet a végtelen Isten szándékával, „amely öröktől fogva el volt rejtve”, s melyet a végtelen korszakokon át tanulmányoznak a megváltottak. Felüdíti az elmét és felemeli a lelket – erre semmi másnak a tanulmányozása nem képes. {ML 360.2}   

A megváltás terve, amelybe az angyalok is vágyakoznak betekinteni, lesz a megváltottak tudománya és éneke az örökkévalóság korszakain át. Vajon nem méltó-e már most is arra, hogy figyelmesen tanulmányozzuk és komolyan gondolkodjunk róla? {ML 360.3}   

Krisztus testtélételének, engesztelő áldozatának, közbenjárói munkájának tanulmányozása kimeríthetetlen téma a szorgalmas kutató számára. Az örökkévalóságban új és új ismeretet nyerünk Jézus Krisztus tökéletességéről és dicsőségéről. Krisztus, a hűséges házigazda a végtelen korszakokon át ó és új ismereteket hoz elő kincstárából. (The Signs of the Times, 1906. április 18.) {ML 360.4}   

{ML 360.5}   

Mivel Isten végtelen és Őbenne van a bölcsesség minden kincse, ezért az örökkévalóságon át állandóan kutathatjuk, mégsem tudjuk kimeríteni bölcsessége, jósága és hatalma gazdagságát. (The Signs of the Times, 1906. április 25.) {ML 360.6}