December 23. - ISTEN TANÍTVÁNYAI

Mennyei örökségünk {ML 361}   

„Mindnyájukat Isten fogja tanítani.” (János evangéliuma 6,45) {ML 361.1}   

Jézus Krisztus iskolájában fiatalok és idősek egyaránt tanulhatnak. Ha figyelnek az isteni Tanító oktatására, egyre bölcsebbé lesznek, nemesebbé válnak, s így előkészülnek arra, hogy magasabb szintű tanulmányokat folytathassanak és tovább fejlődhessenek majd az örökkévalóságban. {ML 361.2}   

A végtelen korszakokon át szüntelenül növekedhetünk majd a bölcsességben, ismeretben és szentségben. Új és új, kutatásra váró területeket fedezhetünk fel, újabb és újabb csodák várnak ránk, tudásunk és képességeink gyarapodnak, s egyre növekszik örömünk és szeretetünk. (The Gospel Herald, 1882. augusztus) {ML 361.3}   

Az eljövendő világban Jézus Krisztus az élet folyójához vezeti a megváltottakat, és megtanítja őket az igazság csodálatos leckéire. Feltárja előttük a természet titkait. Láthatják majd, ahogyan egy mesteri Kéz fenntartja a világot. Szemlélik Alkotónk csodáit, aki színt adott a mező virágainak, és tanulni fognak az irgalmas Atya céljairól, akitől minden egyes fénysugár ered. A megváltottak a szent angyalokkal együtt egyre jobban megismerik Isten végtelen szeretetét világunk iránt, és dicsérő énekben fejezik ki hálájukat Teremtőnknek. Akkor megértjük majd, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János evangéliuma 3,16). (Review and Herald, 1907. január 3.) {ML 361.4}   

Megváltónk az ismeret gazdag kincstárát nyitja meg számunkra. Feltárja előttünk gondviselésének titkait, amelyeket a földön élve nem tudtunk megérteni. (242. levél, 1908) {ML 361.5}   

***** {ML 361}   

Földi életünk során olyan nevelésre van szükségünk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy Istennel éljünk majd az örökkévalóságon át. Az itt megkezdett tanulás a mennyben teljesedik ki. (16. kézirat, 1895) {ML 361.6}