December 29. - TALÁLKOZÁS ŐRZŐANGYALUNKKAL

Mennyei örökségünk {ML 367}   

„Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját.” (Máté evangéliuma 18,10) {ML 367.1}   

Amíg nem látjuk Isten gondoskodását az örökkévalóság fényében, addig nem értjük meg, hogyan gondoskodott rólunk, mit tett értünk angyalai által. A mennyei angyalok tevékenyen részt vettek az életünkben. (…) Úgy érkeztek, mint utasok, és elfogadták az emberek vendégszeretetét. Gyakran voltak vezetőik olyan utazóknak, akiket szállás nélkül ért az éj. Meghiúsították a gonosz szándékát, és elfordították csapását. {ML 367.2}   

Noha a földi uralkodók nem tudják, tanácskozásaikon gyakran angyalok szóltak, s az emberek hallották felhívásukat. A tanácstermekben és törvényszékeken mennyei küldöttek védték meg az üldözöttek és elnyomottak ügyét. Megakadályoztak gaztetteket, feltartóztatták a gonoszt, amely kárt és szenvedést okozott volna Isten gyermekeinek. {ML 367.3}   

Minden megváltott ember a saját életéből érti majd meg az angyalok szolgálatát. Csodálatos lesz beszélgetni azzal az angyallal, aki őrizőnk volt kezdettől fogva, aki vigyázta lépéseinket és befedezte fejünket a veszedelem napján, velünk volt a halál árnyékának völgyében, megjelölte nyugvóhelyünket, és először üdvözöl bennünket a feltámadás hajnalán. Akkor megtudhatjuk tőle az isteni közbelépés történetét, mindazt, amit Teremtőnk az emberiség érdekében tett. {ML 367.4}   

Minden világossá válik, megértjük a velünk történtek okát. Ahol mi csak zűrzavar, csalódások, meghiúsult célok és tervek miatt bánkódtunk, ott nagyszerű, diadalmas célt és isteni összhangot látunk majd. (Nevelés, 304–305. o.) {ML 367.5}