Február 4. - A HÍVŐK EGYSÉGE

A Szentlélek ajándékai {ML 39}   

„Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívásotokhoz, mellyel elhívattatok: teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” (Efézusi levél 4,1–3) {ML 39.1}   

Az ég minden csillagát törvények kormányozzák, és mindegyik befolyásolja a másikat, hogy cselekedjék Isten akaratát, engedelmeskedve azoknak a törvényeknek, amelyek uralják, szabályozzák tevékenységüket. Hogy az Úr műve eredményesen és szilárdan haladhasson előre, az Ő népének is össze kell tartania. {ML 39.2}   

Egyes keresztényeknek időnkénti, alkalomszerű megmozdulásait találóan ábrázolják az erős, de idomítatlan lovak. Míg az egyik előrehúz, a másik visszafelé, s gazdájuk szavára az egyik előreugrik, a másik mozdulatlan marad. Ha nem egymással összhangban végezzük a ránk váró felelősségteljes munkát, káosz alakul ki körülöttünk. Ha Krisztus igáját hordozzuk, nem húzhatunk szét, hanem Krisztussal együtt kell dolgoznunk. {ML 39.3}   

A próféta számára bonyolultnak és megmagyarázhatatlannak tűnt a kerék a kerékben és a vele kapcsolatos élőlények látomása. Azonban a Végtelen Bölcsesség keze irányította a kerekeket, és munkájának eredménye tökéletes rend volt. Isten által irányítva minden kerék tökéletes összhangban munkálkodik a többivel (Ezékiel könyve 1,1–18). (General Conference Bulletin, 1909. május 31.) {ML 39.4}   

Isten Lelkének befolyása által a legnagyobb zűrzavarból is összhang keletkezhet. Isten népének tagjait szilárd, de gyengéd kötelékekkel kösse össze az önzetlenség. A gyülekezetben hatalmas erő van, ha a tagok képességeit a Lélek kormányozza, és minden forrásból jót gyűjtve nevelik, csiszolják, fegyelmezik önmagukat. Így ábrázol Isten egy hatalmas szervezetet, amely által munkálkodhat a bűnösök megtéréséért. Az ég és a föld így kapcsolatban áll egymással, s minden isteni eszköz együtt munkálkodik az emberi igyekezettel. (Youth’s Instructor, 1902. február 13.) {ML 39.5}