Február 5. - ISTEN PRÓFÉTÁI

A Szentlélek ajándékai {ML 40}   

„Semmit sem cselekszik az Úr Isten, amíg ki nem jelenti titkait szolgáinak, a prófétáknak.” (Ámos 3,7) {ML 40.1}   

A bűnbeesés előtt Ádám személyesen beszélhetett Teremtőjével, de amióta törvényszegése által elszakadt Istentől, az emberiség elveszítette ezt a kiváltságot. Azonban a megváltás terve által olyan út nyílt meg, amelyen keresztül a Föld lakói továbbra is kapcsolatot tarthattak fenn a mennyel. Szentlelke által érintkezhetett Isten az emberrel, és mennyei fény áradt ránk a kiválasztott szolgáinak adott kijelentések által: „A Szentlélek által szóltak Isten szent emberei.” (Péter apostol II. levele 1,21) {ML 40.2}   

A Mindenható így árasztott világosságot szolgái szívébe és elméjébe: Szentlelke által álmokat és látomásokat, jelképeket adott, és akiknek az igazságot így kijelentette, az Istentől kapott gondolatokat emberi nyelven fejezték ki. (Korszakok nyomában, 5–6. o.) {ML 40.3}   

Az Ige szerint „semmit sem cselekszik az Úr Isten, amíg meg nem jelenti titkát szolgáinak, a prófétáknak”. {ML 40.4}   

Gondviselő Istenünk jónak látta, hogy népét többféle módon tanítsa: közvetlen parancsolatok által, a Szentírás és a prófétaság Lelke által tudatta velünk akaratát. {ML 40.5}   

A régi időkben Isten a próféták és apostolok által szólt az emberekhez. Napjainkban Lelkének bizonyságtétele által szól hozzánk. Sosem volt idő, amikor Isten komolyabban oktatta volna népét, mint ahogyan most tanít bennünket akaratának megismerésére, és az igaz útra, amelyet követnünk kell. (Bizonyságtételek, IV. köt., 12–13., 147–148 o.) {ML 40.6}   

Isten mai földi egyháza, az Ő szőlőjének őrizői számára különösen értékesek a tanácsok és figyelmeztetések, amelyeket a próféták által küldött, akik világossá tették az emberiség érdekében kitűzött örökkévaló célokat. A próféták tanításai megismertették velünk Isten szándékait, bemutatták Teremtőnk szeretetét az elveszett emberiség iránt, elénk tárták a megváltás tervét, amelyet az érdekünkben hozott. (Próféták és királyok, 22. o.) {ML 40.7}