Február 6. - A PRÓFÉTASÁG LELKI AJÁNDÉKA

A Szentlélek ajándékai {ML 41}   

„…Jézus Krisztus bizonyságtétele: a prófétaság lelke.” (Jelenések könyve 19,10) {ML 41.1}   

Isten úgy látta jónak, hogy akaratát és igazságát emberek által ismertesse meg a világgal – olyan emberek közvetítésével, akiket Szentlelke képessé és alkalmassá tett erre a munkára. Ő irányította gondolataikat mondanivalójuk kiválasztásakor. A kincset földi szolgáira bízta, mégis mennyei kincs. Bár a bizonyságtételt az emberi nyelv tökéletlen kifejezései tolmácsolják, mégis Isten bizonyságtétele, és Isten engedelmes, hívő gyermeke Teremtőnk dicsőséges hatalmát, kegyelmét és igazságát látja meg benne. {ML 41.2}   

Igéjében Isten bemutatta nekünk az üdvösség elnyeréséhez szükséges ismereteket. A Szentírást úgy kell fogadnunk, mint Teremtőnk akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilatkoztatását. {ML 41.3}   

Az Igében foglalt igazságot különböző emberek tárják elénk, így más-más nézőpontból mutatják be, s mindannyian azt emelik ki, ami összhangban van tapasztalataikkal, és amit a legjobban megértettek. A Szentlélek vezetésével minden bibliai szerző azt hangsúlyozza leginkább, ami a legerőteljesebben befolyásolta saját gondolkodását. Így az igazság más és más oldala mutatkozik meg általuk, egymással mégis tökéletes összhangban. Az így kinyilatkoztatott igazságok tökéletes egészet alkotnak, és segítenek bennünket a különféle körülmények és események közepette. {ML 41.4}   

Bár Isten kijelentette akaratát az embereknek, ez mégsem tette szükségtelenné a Szentlélek állandó jelenlétét és vezetését. Ellenkezőleg: Megváltónk megígérte a Szentlelket, hogy megnyissa az Igét szolgái előtt, megvilágosítsa számunkra, és segítsen alkalmazni tanításait. Mivel a Szentírást Isten Lelke ihlette, ezért lehetetlen, hogy Lelkének tanításai ellentétben álljanak az Ige tanításaival. (Korszakok nyomában, 6–7. o.) {ML 41.5}