Február 7. - HIGGYÜNK A BIBLIAI PRÓFÉCIÁKNAK!

A Szentlélek ajándékai {ML 42}   

„Jósafát így szólt: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálem lakói! Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősíttettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!” (Krónika II. könyve 20,20) {ML 42.1}   

A prófécia (jövendölés) lámpása még mindig világít, hogy vezesse az őszinte embereket: „Ez az út, ezen járjatok!” A prófétai Ige fénylik az igazak ösvényén, hogy bátorítson, és a gonoszok útján, hogy bűnbánatra és megtérésre vezessen. Leleplezi és megdorgálja a bűnt, fényt áraszt a múltra, a jelenre és a jövőre. (Bizonyságtételek, II. köt., 139–140. o.) {ML 42.2}   

Ha befogadjuk a világosságot, értékelni és tisztelni fogjuk Isten bizonyságtételét, s új fényben látjuk a vallásos életet. Felébred bennünk a meggyőződés, és megértjük a titkokat, melyeket addig nem tudtunk felfogni. Megragadjuk a drága ajándékokat és ígéreteket, amelyeket Isten azért adott nekünk, hogy áldásunkra váljanak, s elragadtatunk a sötétség országából Isten csodálatos világosságára. (41. levél, 1903) {ML 42.3}   

Ha megvetjük a figyelmeztetést, vakságban maradunk, mert megcsaljuk önmagunkat. De ha figyelünk rá és komolyan igyekszünk megszabadulni bűneinktől, hogy elnyerjük a szükséges kegyelmi ajándékokat, akkor megnyitjuk szívünk ajtaját, hogy drága Megváltónk velünk lakozzon. (Bizonyságtételek, III. köt., 257. o.) {ML 42.4}   

Isten gondoskodott arról, hogy mindenki szent és boldog lehet, aki ezt akarja. A mi korunk elegendő világosságot nyert ahhoz, hogy mindnyájan megértsük kötelességeinket, s örülhessünk a drága és ünnepélyes igazságoknak, melyek a maguk egyszerűségében és erejében tárultak fel előttünk. {ML 42.5}   

Felelősek vagyunk a világosságért, amely Istentől árad ránk. Isten parancsolatai és Jézus bizonyságtételei megvizsgálnak bennünket. Ha hűségesek és engedelmesek vagyunk, Isten örömét leli bennünk és megáld bennünket, s az Ő kiválasztott, különleges népének tagjai lehetünk. Ha Krisztus követőinek szívében tökéletes hit, szeretet és engedelmesség él és munkálkodik, akkor hatalmas befolyást árasztanak. (Bizonyságtételek, II. köt., 693–694. o.) {ML 42.6}