Február 8. - HOGY MEGGYŐZZÖN BŰNEIMRŐL

A Szentlélek munkája {ML 43}   

„És amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem.” (János evangéliuma 16,8–9) {ML 43.1}   

Jézus világosan bemutatja a Szentlélek feladatait: „Amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.” A Szentlélek győz meg bennünket a bűneinkről. Ha engedünk a Szentlélek megelevenítő befolyásának, akkor bűnbánatra jutunk, és megértjük az Isten iránti engedelmesség fontosságát. {ML 43.2}   

Amikor Saulus engedett a Szentlélek meggyőző erejének, meglátta életének hibáit, és felismerte Isten törvényének messze terjedő kívánalmait. A büszke farizeus, aki bízott abban, hogy jó cselekedetei által igazul meg, most a kis gyermek egyszerűségével és alázatosságával hajol meg Isten előtt, hogy megvallja méltatlanságát, s a megfeszített és feltámadt Megváltó érdemeire hivatkozik. Saulus vágyakozott arra, hogy tökéletes összhangba és összeköttetésbe kerüljön az Atyával és Fiával, azért a bűnbocsánat és az elfogadás utáni mély vágyakozásában buzgón könyörgött Istenhez. {ML 43.3}   

A bűnbánó farizeus imái nem voltak hiábavalók. Gondolatai és érzelmei átformálódtak az isteni kegyelem által, és nemesebb képességei összhangba kerültek Isten örök céljaival. Krisztus és igazsága többet jelentett Saulus számára, mint az egész világ. Megtérése a Szentlélek csodálatos erejének bizonyítéka. (Az apostolok története, 119–120. o.) {ML 43.4}   

A Szentlélek csodálatos munkálkodása megfékezte Sátán kormányzatát. A Szentlélek megérteti velünk, milyen súlyos a bűn, és a beleegyezésünkkel kiűzi a lelkünkből. Jézus Krisztus által képesek leszünk mozgósítani lényünk legnemesebb erőit, és eltávolítani szívünkből a bűnt. (Review and Herald, 1893. április 25.) {ML 43.5}