Február 9. - HOGY MEGVILÁGOSÍTSA ÉRTELMEMET

A Szentlélek munkája {ML 44}   

„A mi Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja nektek a bölcsesség és kijelentés Lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy megtudhassátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között.” (Efézusi levél 1,17–18) {ML 44.1}   

A Szentlélek által megújult hívő számára isteni szépség és égi világosság ragyog a Biblia szent lapjairól. Ami a csupán evilági dolgokkal foglalkozók számára kopár pusztaság, a lelki ember számára élő folyamok földjévé lesz. (The Signs of the Times, 1906. október 10.) {ML 44.2}   

Egyedül a Szentlélek képes bennünket az Írásokban könnyen érthető részek fontosságának tudatára ébreszteni, és képes megakadályozni, hogy a nehezebben érthető igazságok ellen tusakodjunk. A mennyei angyalok feladata az, hogy előkészítsék szívünket Isten Igéjének olyan mértékű megértésére, hogy szépsége megragadjon, figyelmeztetései intsenek, ígéretei lelkesítsenek és erősítsenek bennünket. Kérjük Istent a zsoltáríróval: „Nyisd meg szemeimet, hogy szemléljem a Te törvényed csodálatos voltát!” (119. zsoltár, 18) (Korszakok nyomában, 599–600. o.) {ML 44.3}   

Isten szent, nevelő Lelke munkálkodik Igéje által. Minden lapjáról világosság árad felénk. Az igazság megnyilatkozik a Szentírás lapjain, szavai és mondatai világosak, érthetőek, mert Isten hangja szól általuk. {ML 44.4}   

Fel kell ismernünk a Szentlelket mint a mi útbaigazítónkat. A Szentlélek szeret szólni a gyermekekhez, hogy feltárja számukra az Ige kincseit, szépségeit. A mi nagy Tanítónk által adott ígéretek hatással vannak a gyermekekre, s betöltik szívüket Istentől származó lelkierővel. A fogékony elme megismeri Istent, s ez védőbástyaként fog szolgálni az ellenség kísértései ellen. A mennyei szeretet ihletésként árad a gyermekek szívébe. (Counsels to Teachers, Parents, and Students, 161–162. o.) {ML 44.5}