Február 10. - HOGY MINDENT ESZEMBE JUTTASSON

A Szentlélek munkája {ML 45}   

„Ama Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja azokat, amiket mondottam nektek.” (János evangéliuma 14,26) {ML 45.1}   

Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és kijelentette a megnyílt sír felett: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” Elküldte Lelkét a világba, hogy mindent eszünkbe juttasson, amire tanított bennünket. Hatalma által megőrizte írott Igéjét a hosszú korszakokon át. Ezért tegyük Igéjét állandó tanulmányozásunk tárgyává, és ismerjük meg belőle Isten velünk kapcsolatos terveit! {ML 45.2}   

Isten szolgái felkészültek a próbákra. Napról napra folyt az előkészület azáltal, hogy elraktározták szívükben Isten Igéjének drága igazságait, és ima által megerősítették hitüket. Ha próbákba kerültek, a Szentlélek eszükbe juttatta azokat az igazságokat, amelyekre szükségük volt. Nem kellett előre elkészített beszédeket elmondaniuk, hanem a Szentlélek szólt általuk. {ML 45.3}   

Ha mindennap komolyan törekszünk megismerni Istent és akit Ő küldött, Jézus Krisztust, akkor erőt és képességet nyerünk a jó cselekvéséhez. A Szentírás naponkénti tanulmányozása által szerzett ismeret felvillan emlékezetünkben a megfelelő időben. Azonban ha elhanyagoljuk Krisztus szavainak megismerését, ha sohasem tapasztaljuk meg kegyelmének erejét a próbákban, nem várhatjuk el és nem remélhetjük, hogy a Szentlélek eszünkbe juttatja az Ő Igéit. (Jézus élete, 355. o.) {ML 45.4}   

Krisztus gondoskodott róla, hogy erősek legyünk: a Szentlelket adta nekünk, aki eszünkbe juttatja Isten minden ígéretét, hogy nyugalmunk legyen és a megbocsátás édes békéje töltse be szívünket. Ha tekintetünket egyedül Jézusra irányítjuk, és bízunk hatalmában, akkor érezzük, hogy biztonságban vagyunk, mert Krisztus igazsága lesz a mi igazságunk. (Review and Herald, 1908. október 1.) {ML 45.5}