Február 12. - HOGY FELRUHÁZZON ERŐVEL

A Szentlélek munkája {ML 47}   

„Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1,8) {ML 47.1}   

Akik szerették Krisztust, azokat a Szentlélek képesítette Vezetőjük megdicsőítésére, hogy elnyerjenek minden adományt, amely szükséges küldetésük eredményes elvégzéséhez. Az Életadó nemcsak a halál kulcsát tartja kezében, hanem a gazdag áldások kincstárának is tulajdonosa. Minden hatalom az övé lett égen és földön, s amikor elfoglalta helyét Atyja mellett, kiáraszthatta a mennyei áldást mindazokra, akik szívükbe fogadták Őt. A gyülekezet megkeresztelkedett a Lélek erejével. Az apostolok alkalmassá váltak arra, hogy hirdessék Krisztust először Jeruzsálemben – ahol ellenségei véghezvitték a szégyenletes tettet, az Igazság királyának meggyalázását –, és azután mindenütt a világon. Megkapták Krisztus uralmának bizonyítékát, mert megkezdte közbenjárói szolgálatát az Ő országában. (Bible Echo, 1899. május 22.) {ML 47.2}   

Krisztus azt kívánja, hogy kegyelmének elfogadói tanúi legyenek hatalmának. Szívesen elfogadja azokat is, akik a legmélyebben megbántották Őt. Ha megtérnek, bizalmába fogadja a bűnbánókat, isteni Lelkét adja nekik, és elküldi őket másokhoz, hogy hirdessék végtelen kegyelmét. (Jézus élete, 826. o.) {ML 47.3}   

Isten gondoskodott mindazokról, akik Őhozzá térnek, hogy elnyerjék azonnali együttműködését: a Szentlélek lesz az erejük. (Review and Herald, 1898. március 22.) {ML 47.4}   

A Szentlélek erejére van szükségünk – többet tehet értünk egyetlen perc alatt, mint amit mi magunk tehetnénk egész életünkben. (71. kézirat, 1903) {ML 47.5}   

Csak azok nyerik el a Szentlelket, akik alázattal várnak Istenre, akik figyelnek vezetésére és kegyelmére. Isten arra vár, hogy elfogadjuk segítségét. Ez a megígért erő, amelyet ha hit által elfogadunk, minden mennyei áldást magával hoz. (Review and Herald, 1908. november 19.) {ML 47.6}