Február 13. - ZÁSZLÓT EMEL AZ ELLENSÉG ELLEN

A Szentlélek munkája {ML 48}   

„Amikor az ellenség eljön, mint az árvíz, az Úr Lelke zászlót emel fel ellene.” (Ésaiás könyve 59,19) {ML 48.1}   

Jézus azonnal elküldi hozzánk a Szentlelket, amikor nagy szükségünk van rá, hogy segítsen erőtlenségünkben, és vigaszt nyújtson számunkra. (Review and Herald, 1894. június 26.) {ML 48.2}   

Akik folyamatosan tanulnak Krisztus iskolájában, megmaradnak a helyes úton, és Sátán minden erőfeszítésével sem tudja őket kizökkenteni egyensúlyukból. A kísértés még nem bűn. Jézus szent és tiszta volt, pedig „megkísértetett mindenben”, úgy, mint mi, azonban Őt olyan erővel támadta a gonosz, amelyet az embernek sohasem kell kiállnia. Megváltónk a kísértések legyőzésében ragyogó példát adott nekünk, hogy kövessük az Ő útját. Ha önhittek, önigazultak vagyunk, elbukunk a kísértések során – de ha Jézusra nézünk és bízunk Őbenne, akkor olyan hatalmat hívunk segítségül, amely legyőzte az ellenséget. Megváltónk mindig megmutatja a kimenekedés útját. Ha a gonosz úgy tör ránk, mint az árvíz, szálljunk szembe vele a Lélek kardjával,* így Jézus a segítségünkre siet, és megment bennünket. (Bizonyságtételek, V. köt., 426. o.) {ML 48.3}   

Isten megígérte a Szentlelket azoknak, akik a bűn ellen küzdenek, és természetfölötti erővel ajándékozza meg őket, hogy győzzenek. A tudatlant megtanítja Isten országának titkaira. Csodálatos ígéret, hogy a Szentlélek a mi hatalmas segítőnk. A mennyből küldött Szentlélek képesítette az apostolokat arra, hogy szilárdan ellenálljanak a bálványimádás minden formájának, és egyedül a Teremtőt magasztalják. (11. kézirat, 1892) {ML 48.4}   

Jézus Krisztus mindenütt jelen van Szentlelke által – Lelke és angyalai közvetítésével szolgál az embereknek. (The Ministry of Healing, 417. o.) * Efézusi levél 6,17–18: „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde – minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által…” {ML 48.5}