Február 14. - HOGY MEGDICSŐÍTSE BENNÜNK KRISZTUST

A Szentlélek munkája {ML 49}   

„Engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek.” (János evangéliuma 16,14) {ML 49.1}   

Ezekkel a szavakkal Krisztus kijelenti a Szentlélek mindent megkoronázó munkáját. A Lélek Krisztust dicsőíti azáltal, hogy a legnagyobb tiszteletet ébreszti bennünk iránta, s így a Megváltó lesz a gyönyörűsége és öröme mindazoknak, akiknek szívében végbemegy az átalakulás. {ML 49.2}   

A bűnbánat és a Jézus Krisztusban való hit a Szentlélek megújító erejének gyümölcse. A bűnbánat az a folyamat, amely által az ember igyekszik visszatükrözni Krisztus képmását a világ előtt. (155. levél, 1902) {ML 49.3}   

Krisztus az Ő Lelkének leheletét árasztja ránk, és így a saját életét adja nekünk. A Szentlélek minden erejével munkálkodik a szívünkben. Isten kegyelme megnöveli és megsokszorozza képességeinket, és Teremtőnk segít bennünket a lélekmentés munkájában. Krisztussal együttműködve teljessé leszünk Őbenne, és emberi gyengeségünk ellenére képesek leszünk cselekedni a Mindenható cselekedeteit. (Jézus élete, 827. o.) {ML 49.4}   

A keresztény ember életének legfőbb célja, hogy felöltözze Krisztust, és minél hasonlóbbá váljék Megváltónkhoz. Isten fiai és lányai haladjanak előre e hasonlóság elérésében: szemléljék naponta Jézus Krisztus dicsőségét, és elmélkedjenek páratlan jelleméről. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 122. o.) {ML 49.5}   

Bárcsak részesülnél a Szentlélek keresztségében, és Isten Lelke töltené be a szívedet! Akkor napról napra egyre inkább átformálódnál Krisztus képmására, és mindig feltennéd a kérdést, mielőtt valamit tenni szeretnél: „Dicsőíteni fogom-e ezzel az én Mesteremet?” Ha a jó cselekedetekben türelmesen kitartva keresed a dicsőséget és tisztességet, elnyered a halhatatlanság ajándékát. (Review and Herald, 1892. május 10.) {ML 49.6}