Február 15. - SZERETET

A Szentlélek gyümölcse {ML 50}   

„A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Galáciabelieknek írt levél 5,22–23) {ML 50.1}   

Mindazoknak, akik hisznek, Krisztus az élet fája Isten paradicsomában. Ágai a mi világunkig nyúlnak, hogy elnyerhessük azokat az áldásokat, amelyeket Megváltónk a vérével vásárolt meg számunkra. Vigasztalót adott nekünk, a Szentlelket, aki megismerteti velünk az élet fájának értékes gyümölcsét. Ez a gyümölcs a miénk lehet, és másokat is odavezethetünk az élet fájához, hogy vehessenek terméséből. (The Signs of the Times, 1896. október 22.) {ML 50.2}   

Aki szereti Istent, éjjel-nappal elmélkedik törvényéről. Készen áll jót tenni, a számára alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. Jó gyümölcsöt terem, mert kapcsolatban áll a szőlőtőkével (János evangéliuma 15,1–5). Mindenhol, minden időben lehetőséget talál arra, hogy Istenért munkálkodjon. Az ilyen ember az Úr egyik örökzöld fája, ezért jó illatot áraszt (Korinthusiakhoz írt II. levél 2,15–16), egészséges légkör veszi körül. Rendezett élete és kedves beszéde hitet, reménységet és bátorságot ébreszt másokban is. Igyekezzünk, hogy ilyen örökzöld fák lehessünk! Viseljük a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságának ékességét, amely becses Isten előtt. Ragaszkodjunk a szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés és szelídség kegyelmi ajándékaihoz, őrizzük e kincseket a szívünkben, és ezek legyenek tetteink mozgatórugói, mert csak így lehetünk mások áldására. Ez a gyümölcse a kereszténység fájának, amely a folyóvíz mellé ültetve mindig idejében hozza meg termését. (Review and Herald, 1897. augusztus 24.) {ML 50.3}   

Ha Krisztus szeretete él a lelkünkben, ennek természetes következményeként miénk lesz a többi kegyelmi ajándék is: az öröm, türelem, szelídség, jóság, hit, kedvesség és mértékletesség. {ML 50.4}   

Amikor a szívünkbe fogadjuk Jézus szeretetét, akkor jelenléte érezhetővé válik az életünkben. (Review and Herald, 1887. január 4.) {ML 50.5}