Február 17. - HOSSZÚTŰRÉS

A Szentlélek gyümölcse {ML 52}   

„Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszútűrésre, örömmel.” (Kolossébelieknek írt levél 1,11) {ML 52.1}   

A szeretet Krisztus országának törvénye. Isten arra hív bennünket, hogy erre törekedjünk: népe életét szeretet, szelídség és hosszútűrés jellemezze. A türelem, elnéző jóindulat, béketűrés által sok mindent elviselünk anélkül, hogy megtorlásra vágynánk szavakkal vagy tettekkel. (185. levél, 1905) {ML 52.2}   

A hosszútűrés: türelem a bántalmakkal szemben, azaz hosszan tűrés. Ha türelmes vagy, akkor nem beszélsz másoknak testvéred vélt hibáiról vagy tévedéseiről. Igyekszel segíteni rajta, hogy megmentsd, mivel Krisztus őt is a vérén váltotta meg. „Mondd meg a hibáját négy szem között, ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát.” (Máté evangéliuma 18,15) „Testvéreim, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídség lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértess te magad is.” (Galáciai levél 6,1) A hosszútűrés nem jelent komorságot, keserűséget, kedvetlenséget és keményszívűséget, hanem éppen az ellenkezőjét. (Review and Herald, 1886. november 16.) {ML 52.3}   

Igyekezzünk békességben élni mindenkivel, és a bennünket körülvevő légkör legyen meghitt, barátságos, felemelő! Isten a hiábavaló, közönséges szavakat is hallja. Ha fel akarjuk venni a harcot önző természetünk ellen, akkor állandóan előre kell haladnunk örökölt gyengeségeink, hajlamaink és a saját magunk által kialakított rossz szokásaink legyőzésének munkájában. Türelemmel és jóindulattal, megértéssel sokat tehetünk. Gondoljunk arra, hogy nem alázhat meg minket senkinek a balga beszéde, azonban ha oktalanul felelünk, elveszítjük a győzelmet, amelyet kivívhattunk volna. Vigyázzunk a szavainkra! {ML 52.4}   

Türelem és önzetlenség jellemzi azoknak a szavait és tetteit, akik újonnan születtek, hogy új életet éljenek Krisztusban. (2. levél, 1903) {ML 52.5}