Február 18. - SZELÍDSÉG

A Szentlélek gyümölcse {ML 53}   

„Üdvösséged pajzsát adtad nékem, és a Te szelídséged naggyá tett engem.” (Sámuel II. könyve 22,36) {ML 53.1}   

Krisztust kell képviselnünk az Ő alázatosságában, szelídségében és szeretetében. (Gospel Workers, 372. o.) {ML 53.2}   

Az igazi szelídség értékes drágakő Isten szemében. (Bizonyságtételek, III. köt., 536. o.) {ML 53.3}   

Szükségünk van a szelídség lelkületére, nélküle nem élhetünk igaz életet a családunkban. Hogy megfelelő módon irányíthassuk gyermekeinket, a szelídség, alázatosság és türelem lelkületét kell bemutatnunk előttük. Mellőzzük a hibakeresést és korholást, küzdjük le az ingerlékenységet! Ha a szelídség gyakorlására tanítjuk gyermekeinket, először nekünk magunknak van szükségünk szelíd lelkületre. Ha azt akarjuk, hogy kedvesen, szelíden viselkedjenek és szeressenek bennünket, akkor nekünk is szelíden és szeretetteljesen kell bánnunk a gyerekekkel. Azonban a szülők ne legyenek gyengék vagy oktalanul elnézőek, az anyáknak határozottaknak kell lenniük, nem szabad eltávolodniuk az igazságtól. Isten törvényeit és szabályait mindig meg kell tartanunk, de teljes szelídséggel és alázatossággal tegyük, így a gyermekeink istenfélő felnőttekké válnak. (Review and Herald, 1886. december 21.) {ML 53.4}   

A család egyetlen tagja sem zárkózhat el úgy, hogy lelkülete ne volna hatással a többiekre. Még az arckifejezésünk is jó vagy rossz irányba befolyásol másokat. Lelkületünk, szavaink, tetteink félreérthetetlenek: ha szívünk telve van Krisztus szeretetével, akkor udvariasak, előzékenyek, kedvesek és figyelmesek vagyunk mások iránt, hálát és örömet árasztunk szavaink és cselekedeteink által. Bemutatjuk, hogy Jézusért élünk, és hálával mondhatjuk az Úrnak: „A Te szelídséged naggyá tett engem.” (Youth’s Instructor, 1893. június 22.) {ML 53.5}