Február 19. - JÓSÁG

A Szentlélek gyümölcse {ML 54}   

„A jó ember elnyeri az Úr kegyét.” (Példabeszédek 12,1) {ML 54.1}   

A menny a jóságot tartja az igazi nagyságnak. Az ember értékét erkölcsi állapota határozza meg. Lehet valakinek vagyona, és kiváló szellemi képességekkel is büszkélkedhet, mégis értéktelenné válhat, ha a jóság szent tüze nem ég szíve oltárán. (Bizonyságtételek, II. köt., 305. o.) {ML 54.2}   

A jóság az isteni hatalom munkálkodásának eredménye, amely átformálja az emberi természetet. Az elbukott emberiség, melyet Jézus megváltott, Krisztust a szívébe fogadva elnyerheti azt a hitet, amely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket minden szennytől (Galáciai levél 5,6). Így születnek meg szívünkben a keresztényi tulajdonságok, mert Krisztus szemlélése által átváltozunk ugyanazon ábrázatra, dicsőségről dicsőségre, mindig tökéletesebb jellemre. Jó gyümölcsöt teremhetünk, jellemünk átalakul az isteni képmásra, s így feddhetetlenséget, igazságosságot és igazi jótékonyságot tanúsítunk a bűnösök iránt. (42. kézirat, 1900) {ML 54.3}   

Az Úr mindnyájunk szívét megvizsgálja. Próbák elé állít bennünket, hogy meglássa, jót teszünk-e, ránk bízhatja-e az örökkévaló kincseket, és a királyi család tagjaivá, a mennyei Király gyermekeivé fogadhat-e bennünket. (15. levél, 1899) {ML 54.4}   

Nincsen határa a jónak, amit cselekedhetsz! Ha Isten Igéjét életed szabályává teszed, és előírásai szerint cselekszel, kötelességeid végzése közben mások javát tartod szem előtt, igyekszel a körülötted élők áldására lenni, nem átkára – akkor törekvéseidet siker koronázza. Kapcsolatba kerülsz Istennel, és a világosság közvetítőjévé válsz mások számára. Jézus munkatársa leszel, és a legnagyobb megtiszteltetésben részesülsz, amikor meghallod a Megváltó drága szavait: „Jól van, jó és hű szolgám!” (Messages to Young People, 125. o.) {ML 54.5}