Február 21. - SZELÍDSÉG

A Szentlélek gyümölcse {ML 56}   

„Igazságban járatja a szelídeket, és az Ő útjára tanítja meg a szelídeket.” (25. zsoltár, 9) {ML 56.1}   

Jézus szereti a fiatalokat, s azt kívánja, hogy tanulják meg tőle a szelídséget és alázatosságot. Ezek az értékes kegyelmi ajándékok sajnos ritkán tapasztalhatók még a magukat kereszténynek valló fiatalok életében is. A saját útjuk látszik helyesnek előttük, s amikor elfogadják Krisztus nevét, nem fogadják el az Ő jellemét, nem veszik fel igáját – ezért semmit sem tudnak az örömről és békéről, amely Jézus szolgálatában nyerhető el. (Youth’s Instructor, 1883. november 21.) {ML 56.2}   

A szelídség értékes kegyelmi ajándék, amely, ha szívünkbe fogadjuk, készségessé tesz bennünket arra, hogy türelemmel viseljük a szenvedéseket és megpróbáltatásokat. A szelíd ember türelmes, és arra törekszik, hogy minden körülmények között boldog legyen. Aki szelíd, az mindig hálás, boldogsága hálaéneket ébreszt szívében. A szelídek elszenvedik a csalódást és a rosszat, megtorlás nélkül. {ML 56.3}   

A szelíd és csendes lélek nem a saját boldogságát keresi, hanem boldog megelégedést talál mások megsegítésében. (Bizonyságtételek, III. köt., 335. o.) {ML 56.4}   

Isten szemében nem az tesz naggyá téged, ha igyekszel minél magasabbra felkapaszkodni, hanem a jóság és hűség, amely biztosítja számodra a mennyei angyalok védelmét. Példaképünk, Jézus, majdnem harminc évet élt a világ számára ismeretlen, dombok között rejtőző galileai városban. Az egész angyali sereg készen állt parancsai teljesítésére, Ő mégsem törekedett nagyságra vagy felmagasztaltatásra. Ácsként dolgozott, szolgálva másokat. Ezáltal megmutatta, hogy a menny nagyon közel lehet hozzánk a hétköznapi munkáink végzése közben is, és az angyalok vigyáznak azok lépéseire, akik Isten parancsai szerint élnek. (Notebook Leaflets, 24., 1–2. o.) {ML 56.5}   

***** {ML 56}   

A hit gyümölcsei, a szelídség és a szeretet gyakran a viharfelhők és sötétség közepette érnek meg legjobban. (Krisztus példázatai, 61. o.) {ML 56.6}