Február 22. - AZ ERŐ ÍGÉRETE

A Szentlélek kitöltetése {ML 57}   

„János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni.” (Apostolok cselekedetei 1,5) {ML 57.1}   

Nem Istenen múlik, hogy kegyelmének gazdagsága nem árad minden emberre. Pedig ajándéka isteni áldás számunkra. Ő bőkezűen adja azt, amit sokan sajnos nem értékelnek, és nem szeretnének elfogadni. Ha mindannyian készek volnánk Isten kegyelmének elfogadására, akkor mindnyájan betelnénk Szentlélekkel. Túl könnyen megelégszünk kevesebbel is, pedig kiváltságunk, hogy tapasztaljuk Isten Lelkének hatalmas munkáját. (Review and Herald, 1902. június 10.) {ML 57.2}   

Ennek az ajándéknak az elfogadásával a többi lelki ajándékot is elnyerjük, Krisztus kegyelmének gazdagsága szerint. Ő mindnyájunk szívét betölti kegyelmével és áldásaival, a befogadóképességünknek megfelelő mértékben. Ne elégedjünk meg annyi áldással, amely éppen megment a halálos szendergésből, hanem igényeljük Isten kegyelmének bőségét! (Review and Herald, 1892. március 29.) {ML 57.3}   

Egyik ígéretet a másik után nyerhetjük el, s ezek által kézzelfoghatóvá válik számunkra Isten hatalma, mégis oly gyengék vagyunk a hitben, mert nem ragadjuk meg Krisztus erejét. Milyen nagy szükségünk van élő, komoly hitre – a hitre Isten Igéjének igazságaiban! Mindig előttem van Isten népének nagy ínsége. Hogyan lehetne megértetni velük, hogy a földi történelem végén élünk? El kell nyernünk azt a hitet, amely Teremtőnk karjába kapaszkodik. (102. kézirat, 1901) {ML 57.4}   

A Szentlelket csak azok nyerik el, akik alázattal várnak Istenre, figyelnek vezetésére, és készek elfogadni kegyelmét. Isten arra vár, hogy kérjük és befogadjuk erejét. Ez a megígért áldás, ha hit által a szívünkbe fogadjuk, minden más áldást magával hoz. Ezt az ajándékot Krisztus kegyelmének gazdagsága szerint kapjuk, és Ő kész teljességgel betölteni áldásaival a szívünket. (Jézus élete, 672. o.) {ML 57.5}