Február 23. - ELŐKÉSZÜLET AZ ERŐ BEFOGADÁSÁRA

A Szentlélek kitöltetése {ML 58}   

„Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.” (Apostolok cselekedetei 3,19) {ML 58.1}   

Sokan még azok közül is, akik Isten szent ügyéért tevékenykednek, nem engedik, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennük, hanem elzárják életadó befolyásának útját. Bírálgatják és elítélik testvéreiket, s mégsem ismerik fel, milyen nagy szükségük volna arra, hogy komolyan belenézzenek az isteni tükörbe, és meglássák, milyen a saját lelkületük. Jellemhibáikat erénynek tekintik, s ragaszkodnak hozzájuk. {ML 58.2}   

Reformációra és bűnbánatra van szükségünk! Törekedjék mindenki a Szentlélek elnyerésére. Krisztus mennybemenetele után Isten szükségesnek látta, hogy a tanítványok együtt imádkozzanak – talán tőlünk is azt kívánja, hogy több napig keressük Őt imában, és tegyünk félre minden bűnt. {ML 58.3}   

Amikor Isten népének tagjaiban a Szentlélek munkálkodik, akkor az ismeretüknek megfelelő igyekezettel dolgoznak majd, s azt a világosságot árasztják másokra, amelyet Isten éveken át adott nekik. A bírálgatás megszűnik, alázatos szívvel fordulnak testvéreik felé, s lélekben egyek lesznek egymással és Krisztussal. (107. kézirat, 1903) {ML 58.4}   

Ha valaki teljes Szentlélekkel, súlyosabb próbák várnak rá, de annál világosabban bizonyítja, hogy Krisztus képviselője. Arcán meglátszik a lelkét betöltő békesség, szavai és tettei a Megváltó szeretetét fejezik ki. Nem törtet a legmagasabb pozíciók elnyerésére, mert énjét feladta. Jézus neve van írva mindarra, amit mond és tesz. (Review and Herald, 1902. június 10.) {ML 58.5}   

Amikor az igazságot a maga egyszerűségében élik meg a hívők, akkor Isten ugyanúgy munkálkodik majd angyalai és a Szentlélek által, mint pünkösd napján. A szívek döntő változáson mennek át: a Szentlélek kiárasztása nyomán hatalmas lesz a tiszta igazság befolyása. (Special Testimonies, Series B, No. 7. 64. o.) {ML 58.6}