Február 25. - AZ ERŐ ELNYERÉSE

A Szentlélek kitöltetése {ML 60}   

„Ekkor nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szél zendülése támadt, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek (…), és beteltek mindnyájan Szentlélekkel.” (Apostolok cselekedetei 2,2–4) {ML 60.1}   

A Szentlélek csodálatos teljességében szállt le a várakozó, imádkozó tanítványokra, és elért minden szívet. A Mindenható kinyilatkoztatta hatalmát gyülekezetének. Úgy tűnt, mintha befolyását korszakokon át visszatartotta volna, és most a menny örül, hogy kiáraszthatja Isten gyermekeire a Lélek kegyelmének gazdagságát. (Az apostolok története, 38. o.) {ML 60.2}   

A Szentlélek kitöltése az apostolok napjaiban a „korai eső” volt, amely hatalmas eredménnyel járt – a „késői eső” azonban még bőségesebb lesz (Hóseás könyve 6,3; Jóel könyve 2,23; Zakariás könyve 10,1). (The Signs of the Times, 1914. február 17.) {ML 60.3}   

A Szentlélek az idők végéig az igaz gyülekezettel marad. {ML 60.4}   

A közelgő aratás végén a lelki kegyelem különleges kiárasztásának ígéretét kaptuk Istentől, hogy elkészítse a hívőket Jézus eljövetelére. A Szentléleknek ez a kitöltése hasonlít a késői eső hullásához, és ezért a különleges erőért a keresztényeknek imádkozniuk kell az aratás Urához. Válaszul „az Úr villámlást szerez és záporesőt ad nekik” (Zakariás könyve 10,1). {ML 60.5}   

Csak azok tudják a Szentlélek erejét felhasználni mindennapi szükségleteikhez és képességeikhez mérten, akik elnyerik a kegyelem naponta megújuló támogatását. Ahelyett, hogy a jövőbe tekintenének, amikor a lelkierő áldása különös mértékben árad majd ki, és várakozásuk szerint különleges alkalmasságot nyernek a lélekmentésre, inkább naponta átadják magukat Istennek, hogy felhasználhassa őket eszközül az Ő szolgálatában. Naponta megragadják a szolgálatra kínálkozó alkalmat, naponta bizonyságot tesznek Mesterükről, bárhol is vannak, akár otthoni munkájukat végzik, akár másutt dolgoznak. (Az apostolok története, 55. o.) {ML 60.6}