Február 26. - BIZONYSÁGTEVÉS, HATALOMMAL

A Szentlélek kitöltetése {ML 61}   

„Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.” (Apostolok cselekedetei, 4,33) {ML 61.1}   

Mi volt a Szentlélek kiárasztásának eredménye? Ezrek tértek meg egy nap alatt. A Lélek kardja, újonnan élesítve hatalommal, megedzve az ég villámaiban, utat tör a hitetlenségen, hogy legyőzze Sátán ügynökeit, és felmagasztalja a Teremtőt, akinek a hatalma végtelen. {ML 61.2}   

Az evangéliumot mindenhol hirdették, és akik hirdették, nem panaszkodtak. Az apostolok szívét jóakaratú segítőkészség töltötte be, ennek hatására mentek el „a föld végső határáig”, hogy bizonyságot tegyenek Jézusról. Semmivel sem dicsekedtek, csak Uruk, Jézus Krisztus keresztjével. Míg hirdették az evangéliumot mint Isten erejét az üdvösségre, hallgatóik szíve engedett a Szentlélek hatalmának. Naponta új és új hívek csatlakoztak a gyülekezethez, és a megtértek mindenütt hitet tettek Jézus Krisztus mellett. Az igazság ellenségei annak bajnokaivá lettek. {ML 61.3}   

A tanítványok mindent megtettek a körülöttük élők üdvösségéért. Az evangéliumot el kellett vinniük mindenhová, ezért könyörögtek az erőért, amelyet Krisztus megígért. Ekkor kiáradt a Szentlélek, és ezrek tértek meg egy napon. {ML 61.4}   

Ugyanez megtörténhet most is. Emberi elgondolások helyett hirdessük Isten Igéjét! A keresztények tegyék félre a viszálykodást, és adják át magukat Istennek az emberek megmentéséért. Kérjük hittel az áldást, és elnyerjük! (213. levél, 1903) {ML 61.5}   

Az Isten iránti odaadás indította a tanítványokat arra, hogy hatalmas erővel tegyenek bizonyságot az igazságról. Gyújtsa lángra a mi szívünket is ugyanez a lelkesedés, és határozzuk el, hogy elmondjuk az embereknek a megfeszített Krisztus megváltó szeretetének történetét! (The Watchman, 1906. május 22.) {ML 61.6}